Bestuurscrisis TU Eindhoven opgelost

ROTTERDAM, 29 jan. - De universiteitsraad van de Technische Universiteit in Eindhoven heeft gisteren unaniem zijn vertrouwen in het college van bestuur uitgesproken.

Daarmee is de bestuurscrisis die de universiteit enkele maanden heeft geteisterd, opgelost. De raad nam gisteren genoegen met het aftreden van rector magnificus prof. M. Tels op 1 februari. Tels had aangeboden op te stappen als dat zou bijdragen aan het herstel van het vertrouwen in het college van bestuur. In december had de universiteitsraad als uitvloeisel van de 'affaire-Buck' het hele college van bestuur voor ontslag bij minister Ritzen (onderwijs) voorgedragen.