Amsterdam: ziekteverzuim ambtenaren moet 2 pct lager

AMSTERDAM, 29 jan. - Het Amsterdamse college van B en W wil in de lopende bestuursperiode het ziekteverzuim onder ambtenaren terugdringen met twee procent.

Dat zou een besparing van dertig miljoen gulden opleveren. Dit heeft wethouder Jonker (personeelszaken) gisteren tijdens de behandeling van de begroting 1991 meegedeeld.

Het ziekteverzuim onder Amsterdamse ambtenaren is ongeveer vijf procent hoger dan het landelijk gemiddelde. Van dit percentage is 10, 5 procent langer dan een maand absent. Over de oorzaak tast men bij de gemeente in het duister. Volgens Jonker zou het een mentaliteitskwestie betreffen. Ook bij het Amsterdamse bedrijfsleven is het ziekteverzuim hoger dan het landelijk gemiddelde.

Jonker komt binnen enkele maanden met een voorstel dat zich voor een belangrijk deel zal richten op de 3.000 chefs van de ruim 28.000 gemeentelijke ambtenaren. Die zouden volgens Jonker onvoldoende doordrongen zijn van het feit dat zij ook iets kunnen bijdragen aan een oplossing. Zo zouden zij het probleem niet moeten afschuiven in de richting van de bedrijfsarts of personeelszaken.

Onlangs werd bekend dat de gemeente de komende jaren tientallen miljoenen guldens moet bezuinigen om tegenvallers op te kunnen vangen.

Jonker vindt dat het verzuim uiteindelijk tot tien procent moet worden teruggebracht, wat een besparing van zestig miljoen gulden zou betekenen.