Weinig vooruitgang in handelsgesprek

PUNTA DEL ESTE, 28 JAN. De besprekingen die EG-commissaris Frans Andriessen afgelopen weekend met vertegenwoordigers van zes Latijns-Amerikaanse landen heeft gevoerd over een nieuwe onderhandelingsronde over liberalisering van de wereldhandel in het kader van de GATT, hebben nog weinig concrete resultaten opgeleverd.

“Nog steeds bestaan er substantiele meningsverschillen tussen de Latijns-Amerikaanse landen en de EG over landbouwsubsidies”, aldus Gros Espiell, minister van buitenlandse zaken van Uruguay en voorzitter van de Uruguay-onderhandelingsronde die meer dan vier jaar geleden in Punta Del Este is begonnen. “We zijn een beetje teleurgesteld. We hadden wat meer concreets verwacht”, voegde hij eraan toe.

Andriessen probeerde zijn gesprekspartners te overtuigen van de noodzaak dat geprobeerd moet worden eerst vooruitgang te boeken op andere terreinen dan landbouw, zoals dienstverlening en handel in industriele goederen. Maar de Latijns-Amerikaanse landen zeiden wat dat betreft niets toe te zullen geven als de EG geen concessies doet op het gebied van de landbouwsubsidies.

Eerdere onderhandelingen over de liberalisering van de wereldhandel door aanpassing van de GATT (algemene overeenkomst voor tarieven en handel) liepen op 7 december in Brussel vast. Het belangrijkste obstakel was toen dat de EG haar landbouwsubsidies met maximaal dertig procent wilde verminderen over een periode van tien jaar te beginnen in 1986. Onder leiding van de Verenigde Staten en Latijns-Amerikaanse landen eisten de exporteurs van landbouwprodukten onder meer een vermindering van deze subsidies met zeventig procent en een reductie van de exportsubsidies voor de Europese landbouwers met negentig procent. (Reuter)