VVD geirriteerd over gebrek eenstemmigheid in kabinet

DEN HAAG, 28 jan. - De VVD is “buitengewoon geirriteerd over het gebrek aan eenstemmigheid binnen het kabinet in tijd van oorlog”.

Donderdag wil de VVD de regering tijdens een mondeling overleg in de Tweede Kamer om opheldering vragen over het feit dat op het meest essentiele onderdeel van het debat over de Golf, namelijk of er voor 15 janauari genoeg is gedaan op het diplomatieke vlak, onenigheid bestaat tussen minister Van den Broek van buitenlandse zaken en minister Pronk voor ontwikkelingssamenwerking.

Minister Pronk heeft zich op een partijbijeenkomst zaterdag de vraag gesteld of de snelle militaire opbouw van het Westen in de Golf wel zo verstandig is geweest en of alle signalen uit de Arabische wereld over de mogelijkheid van onderhandelingen wel voldoende serieus zijn genomen door het Westen.

Weisglas (VVD): “Eerst hebben we dat gedoe van Van den Broek met Ter Beek gehad (het niet informeren over het aanbod van Patriots aan Israel, red.) en nu weer onenigheid tussen twee ministers ten tijde van oorlog. Ik wil minister Van den Broek er donderdag op wijzen dat op dit moment eensgezind optreden van de ministers in het kabinet essentieel is.”

Gualtherie van Weezel (CDA): “Ik wil me niet mengen in de interne PvdA-verhoudingen, maar ik vind het met name in de richting van minister Van den Broek weinig galant van Pronk. Dat op zijn minst.” Minister Van den Broek, die vanmiddag naar de Verenigde Staten vertrok voor een gesprek net zijn Amerikaanse collega Baker over de Golf, zei vanochtend dat hij niet lang heeft stil gestaan bij de opmerkingen van minister Pronk over de Golfcrisis. “Over die vragen gaat het op dit moment allang niet meer. We zijn met iets heel anders bezig op dit moment en daarom heb ik nauwelijks de moeite genomen er nog op terug te komen.”