Sara Lee boekt recordwinst

Het Amerikaanse concern Sara Lee Corporation (voedingsmiddelen en huishoudelijke produkten) heeft in het tweede kwartaal van het lopende *

kjaar (dat begon op 1 juli) een recordwinst geboekt van 166, 8 miljoen dollar (282 miljoen gulden) tegenover 149, 3 miljoen dollar in hetzelfde tijdvak van het voorgaande boekjaar.

Sara Lee is in Nederland eigenaar van Douwe Egberts. De winst over het eerste kwartaal (106, 3 miljoen dollar) was eveneens een record.