Saoedi-Arabie hulp aangeboden

DEN HAAG, 28 jan. - De Nederlandse regering heeft Saoedi-Arbie diensten aangeboden bij de bestrijding van de enorme olievlek in de Golf.

Secretaris-generaal dr. B. R. Bot van het ministerie van buitenlandse zaken heeft de Saoedische ambassadeur, Al-Sudeary, gevraagd aan welk soort assistentie men behoefte heeft.

Minister Van den Broek, die vanavond naar Washington vertrekt voor twee dagen van besprekingen met Amerikaanse autoriteiten, zal het thema van de olievervuiling ook ter sprake brengen. De minister zal onder meer gesprekken voeren met de ministers Baker en Cheney van buitenlandse zaken en defensie en met leden van het Congres.

Het aanbod van de regering wordt gesteund vanuit de Tweede Kamer. Kamerleden van CDA, PvdA en VVD vinden dat Nederland zijn kennis op dit terrein ter beschikking moet stellen. Gualtherie van Weezel (CDA), Melkert (PvdA) en Weisglas (VVD) realiseren zich echter dat het door de oorlogsomstandigheden ter plaatse buitengewoon moeilijk zal zijn effectief tegen de olievervuiling op te treden.

Gualtherie van Weezel vindt dat de bestrijding van de olieramp onder de hoede van de Verenigde Naties zou moeten plaatsvinden. Ook hij vindt echter dat het inzetten van mensen bij de bestrijding alleen geoorloofd is als er garanties bestaan voor hun veiligheid.