Rijkspolitie niet in staat allochtone agenten te werven

DEN HAAG, 28 jan. - Het Korps Rijkspolitie zegt niet in staat te zijn de komende jaren 96 agenten van allochtone afkomst te werven.

Over de bijdrage die de rijkspolitie moet leveren om samen met de gemeentepolitie de komende drie jaar in totaal duizend buitenlandse agenten aan te trekken, wil het ministerie van justitie - onder wie de rijkspolitie valt - binnenkort praten met het ministerie van binnenlandse zaken.

De afspraak is dat er voor 1994 75 miljoen gulden wordt uitgetrokken om 1000 allochtone agenten waaronder 800 van Turkse en Marokkaanse afkomst aan te trekken. Uit eigen begroting moet de rijkspolitie 13 miljoen gulden uittrekken. De algemeen inspecteur van de rijkspolitie J. E. de Wijs is echter van mening dat dit geld nu beter kan worden besteed aan het wegwerken van de 'normale' personeelstekorten. Alleen al in de Randstad zijn meer dan 200 vacatures.

Volgens een woordvoerder van de rijkspolitie lukt het eenvoudigweg niet allochtonen te werven. “Ze zijn bang voor de politiecultuur en willen gewoon niet bij de politie werken”. Het ministerie van binnenlandse zaken zegt “goede hoop” te hebben dat de plannen toch kunnen worden uitgevoerd.