Mens en Bedrijf

Mr. H. J. Schakelaar (42) is benoemd tot directeur van de werkgeversorganisatie Wegvervoer-CVO in Rijswijk.

Deze is ontstaan uit een fusie tussen PCB-Wegvervoer en de Katholieke Vervoerders Organisatie KVO. Schakelaar is acht jaar algemeen secretaris geweest van de KVO en, vooruitlopend op de fusie, ook tijdelijk van de PCB. Bij de nieuw ontstane Wegvervoer-CVO zijn 2.400 Nederlandse transportbedrijven aangesloten.