Mens en Bedrijf

Dr. H. de Groot (42) is benoemd tot directeur van het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven in Den Haag.

Hij volgt dr. R. Gerritse op die algemeen secretaris van de Sociaal Economische Raad (SER) wordt.

De Groot is momenteel werkzaam als hoofdonderzoeker bij de Economische Faculteit van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Binnen de vakgroep Openbare financien en belastingrecht houdt hij zich onder meer bezig met onderzoek naar de efficiency van de publieke sector. Daarvoor was hij plaatsvervangend hoofd van de afdeling Systeemanalyse van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven voert onderzoek uit in opdracht van de overheid en particuliere instellingen maar onderneemt ook studies op eigen initiatief.