Lancering van Patriots in Turkije weer automatisch

DIYARBAKIR, 28 jan. - De lancering van de Nederlandse Patriot-raketten die in Turkije zijn gestationeerd, zal weer volautomatisch gebeuren zodra een Iraakse raketaanval dreigt.

Sinds donderdag, toen twee computerbediende Nederlandse Patriots per abuis afgingen, is het systeem zo ingesteld dat voor lancering een menselijke handeling nodig is. Het vermoeden bestaat dat een fout in de software tot de spontane lancering leidde.

Aan de menselijke bediening, die iets trager is, zal worden vastgehouden in afwachting van de uitkomst van een onderzoek dat is ingesteld naar het incident van donderdag. Zodra de NAVO-commandant echter oordeelt dat het gevaar voor een Iraakse raketaanval reeel is, wordt overgeschakeld op het automatische systeem zonder menselijke tussenkomst, ook als het onderzoek nog niet is afgerond.

Het afvuren van Patriot-raketten op vliegtuigen, die trager zijn dan raketten, gebeurt overigens nooit zonder menselijke tussenkomst. Bij naderende vijandige vliegtuigen hebben de manschappen die de Patriot bedienen enkele seconden om te reageren.

Dinsdag werd, eveneens in het zuiden van Turkije, een Amerikaanse Patriot-raket afgevuurd op eigen gevechtsvliegtuigen die terugkwamen van een missie boven Irak. Vanaf de grond werd Patriot in de lucht vernietigd, zodra bleek dat het om een vergissing ging. Ook van dit incident is de toedracht nog niet duidelijk.

Bij het Nederlandse luchtmacht-onderdeel in Turkije is betrekkelijk rustig gereageerd op de spontane lancering van de twee Patriots. Kapitein C. Rooseman van de Vijfde Groep Geleide Wapens zei: “Beter twee te veel dan een keer te weinig. Zo wordt er ook van hogerhand over gedacht.”