Kritiek op ouderenbeleid

DEN HAAG, 28 jan. - Het kabinet heeft verzuimd duidelijk te maken hoe de vergrijzing van de bevolking moet worden opgevangen.

Volgens het CDA biedt de in het najaar verschenen kabinetsnota 'Ouderen in Tel' daar in elk geval geen goede basis voor.

CDA-woordvoerder Van der Heijden wees er vandaag in de Kamer tijdens een debat over het ouderenbeleid op dat het kabinetsvoornemen ouderen meer te integreren in de samenleving niet op “stevige pijlers” berust. Een visie voor de lange termijn ontbreekt. 'Ouderen in Tel', waarin de grote lijnen voor het kabinetsbeleid tot en met 1994 is uitgezet, is volgens het CDA dan ook niet meer dan een voortgangsrapportage.

Het kabinet neemt ouderen nog niet helemaal serieus, constateerde het Kamerlid Terpstra (VVD). “Ouderen in tel doet daar wel een poging toe, maar blijft steken in goede voornemens en intenties zonder bijbehorende daden”.

De PvdA-fractie onderschrijft in grote lijnen het kabinetsbeleid. Hij onderstreepte de noodzaak van het “voluit handhaven” van de koppeling tussen lonen en uitkeringen om een “goed inkomensbeleid” voor ouderen te kunnen garanderen.