Inzameling van glas

DEN HAAG, 28 jan. - In 1990 werd in Nederland 280.000 ton glas in de glasbak gedeponeerd, een stijging van 20 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Dit betekent dat van de 420.000 ton aan glazen flessen waarop geen statiegeld wordt geheven 66 procent voor hergebruik in de glasbak is beland. Dit blijkt uit cijfers die vanmidddag zijn bekend gemaakt door de Stuurgroep Promotie Glasbak, een samenwerkingsverband van overheid en bedrijfsleven.