Internationale-Nederlanden; Bescherming nieuwe holding wekt wrevel

AMSTERDAM, 28 JAN. De nieuwe holding Internationale-Nederlanden heeft meer beschermingsconstructies tegen een onvriendelijke overneming dan volgens de regels van de beurs is toegestaan. Het beursbestuur zegt daartegen formeel niets te kunnen doen.

Internationale-Nederlanden heeft de aandelen gecertificeerd en de mogelijkheid preferente aandelen uit te geven tot een maximum van evenveel gewone aandelen als er op dat moment uitstaan. Volgens de beursregels mag hooguit vijftig procent preferente aandelen worden uitgegeven.

De Vereniging van effectenbezitters (VEB) toonde zich vanochtend bij monde van directeur mr. R. A. E. de Haze Winkelman teleurgesteld over de beschermingsmaatregelen. “Een van de grote ergernissen van de grote beleggers is nu juist dat Nationale-Nederlanden zo is dichtgetimmerd. En nu blijkt het bij de nieuwe combinatie weer hetzelfde te zijn”, aldus De Haze Winkelman.

Hij wijst erop dat de aandeelhouders van NMB-Postbank in de nieuwe combinatie sterk achteruitgaan wat hun zeggenschap betreft.

De staat zal zijn vijf procent aandelen Internationale-Nederlanden niet meteen verkopen, omdat dit druk op de koers zou geven. Dat is een tegenvaller voor de rijksbegroting. Die voorzag in inkomsten van een miljard gulden uit verkochte staatsdeelnemingen als opbrengst van de aandelen NMB-Postbank die de staat wel tegen contanten wilde verkopen.

Nationale-Nederlanden bestuurder drs A. G. Jacobs wijst erop dat daar tegenover staat dat de staat een lening van ongeveer 300 miljoen tegen tien procent rente krijgt. Alle aandeelhouders NMB-Postbank krijgen immers een obligatie van tien gulden.

Het omwisselingsaanbod van Nationale-Nederlanden staat open voor de minimaal voorgeschreven periode van twintig werkdagen. Tot vrijdag 1 maart kunnen aandelen worden ingewisseld. Hoewel dat gebeuren kan bij alle leden van de Vereniging voor de Effectenhandel staat de ABN-Amro Bank niet op het lijstje van de in het fusiebericht genoemde inwisselingskantoren. Volgens ingewijden heeft Nederlands grootste bank daarvan afgezien omdat ze de handen wil vrijhouden om haar clienten te adviseren al dan niet op het omwisselingsbod in te gaan. Aegon-dochter Bank van Haften Labouchere staat wel op de lijst, al heeft Aegon vorige week aangekondigd haar belang van vijf procent niet te zullen aanbieden.

Internationale-Nederlanden zal uiterlijk 8 maart het bod gestand doen indien negentig procent van de aandelen van zowel Nationale-Nederlanden als NMB-Postbank wordt aangemeld. Indien van een van beide fusiepartners minder dan vijftig procent wordt aangemeld, wordt het bod niet gestand gedaan. Bij een aanmeldingspercentage daar tussenin behoudt Internationale-Nederlanden zich alle rechten voor.

Bestuursvoorzitter van Nationale-Nederlanden mr J. J. van Rijn zegt behalve Aegon en Schweizerische Ruckversicherung geen houders van belangen van vijf procent of meer van de aandelen Nationale-Nederlanden te kennen.

Van Rijn zegt wel begrip te hebben voor de oppositie van certificaathouders Nationale-Nederlanden: “Dit is een van de weinige momenten waarop ze echt macht kunnen uitoefenen. Wij vragen hun immers hun stukken om te ruilen.”

Scherpenhuijsen Rom van NMB-Postbank wijst erop dat het bod nu echt niet meer kan worden veranderd. “Dit is geen overnamebod waarbij in theorie the sky the limit is. Dit is een een ruilverhouding, dat is een principieel andere situatie.”

De koers van Nationale-Nederlanden opende vanochtend om half twaalf - toen de opgeschorte handel werd hervat - 1, 40 gulden hoger op 58 gulden. NMB-Postbank opende 1, 50 gulden lager op 42, 50.