Golfoorlog dag 12

ROTTERDAM, 28 jan. - Amerikanen geven hun wapens vaak afkortingen met een bijzondere betekenis.

Het LANTIRN nachtzicht-apparaat (Low Altitude Navigation and Targeting Infra-Red system for Night) maakt het 's nachts te bombarderen doel zichtbaar. De HARM-raket (High-speed Anti-Radiation Missile) brengt schade toe aan radarinstallaties. De SLAM-raket (Stand-off Land-Attack Missile) boort zich met een grote klap in gebouwen.

Dat de SLAM kan wat zijn naam doet vermoeden bleek uit een video die vorige week op een persconferentie werd gepresenteerd. De camera in de kop van de raket toonde beelden van een energiecentrale in Koeweit. Het gebouw werd steeds groter en duidelijker zichtbaar op het televisiescherm in de cockpit van het vliegtuig dat de SLAM van grote afstand had gelanceerd. Toen de deurkruk van de hoofdingang in beeld kwam viel het signaal weg. De SLAM had zich in het gebouw geboord. Vanuit de A-6 Intruder die de raket had afgevuurd kreeg de camera het gebouw steeds duidelijker in beeld. De inslagen van de eerste SLAM en van de tweede raket die door het geslagen gat naar binnen vloog waren vanaf relatief veilige hoogte duidelijk zichtbaar.

De SLAM is een versie van de bekende Harpoon anti-scheepsraket. Hij wordt door een vliegtuig gelanceerd en navigeert met behulp van satellietgegevens naar het doel. Wanneer de raket het doel genaderd is neemt een der beide piloten de besturing over en dirigeert de raket naar een zwakke plek in de constructie.

De elektronische systemen van de Harpoon zijn vervangen door apparatuur die haar betrouwbaarheid en effectiviteit al eerder had bewezen. Het infra-rood camera-oog komt van de Maverick anti-tankraket en de video-apparatuur is ook in televisie-geleide bommen van het type Walleye toegepast.