Faber: hulp aan Russen wellicht naar leger, KGB

ROTTERDAM, 18 jan. - De stichting Voedselhulp aan Russen is in zee gegaan met de verkeerde Russische organisatie en loopt het risico dat de hulpgoederen terechtkomen bij de KGB en het Sovjet-leger.

Dat zegt IKV-secretaris Mient Jan Faber, na een vijfdaags bezoek aan de Sovjet-Unie.

Faber baseert zijn mening op contacten met twee “particuliere organisaties”. Dat zijn Civic Peace - een groep die zich vooral bezighoudt met voedselhulp in Kazachstan - en mensen van het blad Literatoernaja Gazeta.

Volgens deze informanten zou oud-ambassadeur in Nederland Beletski, die nu opereert als “vrije koopman”, met name hulpgoederen uit Duitsland in handen hebben gespeeld van het leger.

De Stichting Voedselhulp aan Russen werkt volgens Faber samen met het Comite Veiligheid en Samenwerking Europa (CVSE). Voorzitter Silin van deze organisatie is volgens Faber de man die met het voorstel kwam de Nederlandse hulpgoederen te distribueren in de Moskouse Leninwijk, waar hijzelf woont.

“Ik constateer dat die organisatie van mening is dat men daar de Nederlandse hulpgoederen zal gaan verdelen”, aldus Faber. “Vorige week is er binnen die organisatie een gesprek gevoerd over de 25 miljoen gulden uit Nederland. Gedacht wordt aan hulp voor de Sovjet-militairen in de Baltische landen, gedistribueerd door de KGB.”

Of er sprake is van samenwerking met de Russische CVSE kon men bij de Stichting vanochtend bevestigen noch ontkennen. E. H. van Eeghen, de Nederlandse zakenman die het initiatief nam tot de actie voor de Sovjet-Unie en aanvankelijk de Leninwijk suggereerde als het gebied waarop de hulp zich diende te richten, verblijft in het buitenland en is onbereikbaar.

Binnen de stichting houdt men vast aan de eerdere verklaring dat de Nederlandse hulpgoederen nauwlettend zullen worden begeleid om te voorkomen dat ze “in verkeerde handen vallen”. In overleg met de Nederlandse ambassade in Moskou richt de hulpverlening zich nog steeds op ouden van dagen en kinderen. Ook zijn projecten in onderzoek zoals hulp voor de slachtoffers van Tsjernobyl en het aardbevingsgebied in Kirgizie.