Duits tekort lager door forse meevallers

BONN, 28 JAN. Het Duitse begrotingstekort over 1990 komt zeventien tot achttien miljard mark lager uit dan was geraamd.

Het zal voor de rijksoverheid circa vijftien miljard mark belopen, voor alle overheden samen rond honderd miljard mark. Dit heeft minister Waigel (CSU, financien) afgelopen weekeinde meegedeeld.

De meevaller, ten opzichte van de ramingen, is onder meer te danken aan extra belastinginkomsten (ruim vier miljard mark) door de hogere economische groei dan voorzien (over het hele jaar 4, 6 procent reeel). Bovendien hebben de rijksoverheid en de vroegere DDR minder uitgegeven, respectievelijk vijf en acht miljard mark. Dat Waigel over 1990 niet een tekort van 120 miljard maar van 100 miljard mark te dekken heeft, betekent niet dat hij voor 1991 uit de problemen is. Voor dit jaar wordt immers een lagere groei (rond drie procent) geraamd, terwijl Waigel bovendien in 1991 zijn begrotingstekort tot zeventig miljard mark en eind 1993 tot 35 miljard mark wil hebben teruggebracht.

Waigel wil in de rijksbegroting voor 1991 een bedrag van 30 miljard mark bezuinigen. Hij wil daarvoor subsidies voor Berlijn en het vroegere grensgebied met de DDR schrappen en snoeien in de defensiebegroting. Hoewel het hem niet gelukt is dit vast te laten leggen in het recente coalitie-akkoord van CDU-CSU en FDP, wil hij deze doelstelling handhaven. Voor de uitgaven ten behoeve van de opbouw van de vroegere DDR zoekt Waigel tot nu toe vruchteloos naar een andere, voor hem gunstigere, verdeelsleutel met de Westduitse deelstaten. Dat het vorig jaar met die deelstaten ingestelde Fonds voor de Duitse eenheid (115 miljard mark tot 1994) onvoldoende is, staat vast.

Nadat de Duitse coalitie-partijen in hun campagne voor de Bondsdagverkiezingen van 2 december 1990 ondanks alle kritiek van de SPD hadden volgehouden dat ter financiering van de kosten van de Duitse eenwording geen belastingverhoging nodig is, wil Waigel medio februari zijn begroting voor dit jaar ook zonder voorstellen daartoe presenteren. Hij zegt pas daarna, en zonodig, naar belastingverhogingen te willen grijpen om een extra bijdrage aan bondgenoten en frontlijnstaten in de Golf-oorlog (tien miljard mark of meer, zo wordt verondersteld) te dekken.

De oppositionele SPD heeft al aangekondigd dat zij voor de extra Golf-bijdrage is, maar daarvoor geen belastingverhoging zal aanvaarden. Zij vindt dat Waigel eerst krachtiger moet bezuinigen. In die zin heeft intussen ook FDP-voorzitter Lambsdorff zich uitgelaten. De CDU-Bondsdagspecialist Wissmann voorziet echter dat voor de financiering van de Duitse Golf-bijdrage per 1 juni aanstaande een verhoging van de benzine-accijns nodig is. Namelijk, afhankelijk van de omvang van die bijdrage, met tien tot twintig pfennig per liter.

    • J. M. Bik