Welke president komt eer toe van produktie Tomahawk en Patriot?

WASHINGTON, 26 jan. - Aan welke Amerikaanse president is het te danken, dat de Verenigde Staten nu over zulke technologisch hoogwaardige wapens beschikken? In de Verenigde Staten is een politieke discussie ontstaan over de vraag of de eer van het succes van de Tomahawk-kruisraket en de Patriot-afweerraket moet worden gegeven aan de Republikein Ronald Reagan of aan de Democraat Jimmy Carter.

De Amerikaanse vice-president, Dan Quayle, zei afgelopen woensdag in een toespraak op Mayport Naval Air Station in Florida, dat de eer zijn huidige baas geldt, president George Bush en diens voorganger, Ronald Reagan, die president was van 1981 tot 1989. Maar anderen beweren dat deze wapens toch vooral te danken zijn aan president Carter, ondanks het feit dat hij door zijn uitdager Reagan tijdens de campagne van 1980 voor een zwakkeling werd uitgemaakt.

Deskundigen op het terrein van defensie wijzen erop dat het zeker tien tot vijftien jaar neemt, en soms zelf dertig jaar, voordat een technologisch geavanceerd wapen van de tekentafel op het slagveld terechtkomt. “De regering Reagan heeft geen initiatief genomen voor de ontwikkeling van de technisch hoogwaardige wapens die vandaag in de Golf worden gebruikt, al komt haar wel de eer toe veel van dit materiaal te hebben gekocht”, zegt Harold Brown, die onder president Carter minister van defensie was. “Geen enkele regering, geen enkel individu, kan de eer voor alles opeisen”, aldus de oud-minister.

De defensie-specialist Lawrence Kocot onderstreept dat president Carter in het laatste jaar van zijn regeerperiode de uitgaven voor bewapening aanzienlijk heeft verhoogd en dat hij een vijf-jarenplan opstelde dat voorzag in heel wat meer uitgaven dan waartoe president Reagan uiteindelijk kon overgaan. “Het was de aanloop tot Reagans opbouw. Als men Carters vijf-jarenplan doortrekt, dan heeft Reagan uiteindelijk minder gekregen dan Carter voorstelde”, aldus Kocot.

Vice-president Quayle sprak zijn bewondering uit voor het feit dat “een ballistische raket als de Scud uitgeschakeld kan worden door een anti-ballistisch wapen als de Patriot” en hij vond dat Bush en Reagan daarvoor dienden te worden geprezen. Maar John Pike, woordvoerder van de Federatie van Amerikaanse natuurwetenschappers, roept in herinnering dat met de ontwikkeling van de Patriot is begonnen ten tijde van president Johnson. In de jaren zeventig, toen Richard Nixon president was, werd het wapen bijna van het programma geschrapt om daar door president Carter weer helemaal op gezet te worden.

Oud-minister van defensie Harold Brown wijst erop dat hij degene was die de opdracht heeft gegeven voor de voortzetting van de ontwikkeling van de Patriot. Hij stond er echter wel op dat eerst bewezen zou worden, dat de Patriot zou voldoen als wapen tegen aanvallende vliegtuigen, voordat verder zou mogen worden gegaan met de anti-raketvariant van de Patriot. Brown geeft toe dat onder president Reagan de Patriot eerst geheel werd aangepast voor de bestrijding van raketten zoals de Scud.

Volgens Brown was het de regering Carter die de ontwikkeling van de kruisraket sterk bevorderde, en die de aanzet gaf tot de vorming van de Rapid Deployment Force, een snel inzetbaar, mobiel interventieleger. De laser-geleide wapens, die het piloten mogelijk maken bommen met grote precisie op hun doelen te gooien zonder er gevaarlijk dicht bij in de buurt te komen, hebben een zeer lange ontwikkelingsgang achter zich, waarvan het begin dertig jaar terug ligt. Aan de Stealth-technologie, het vrijwel onzichtbaar maken van vliegtuigen voor radar, is twintig jaar gewerkt. (Reuter)

    • Karel Knip