Vredesbeweging twijfelt: twee zielen in een borst

AMSTERDAM, 26 jan. - De geringe belangstelling voor demonstraties tegen de oorlog in de Golf wordt ten onrechte vergeleken met het succes van de vredesbeweging aan het begin van de jaren tachtig.

De kleine opkomst moet worden gerelateerd aan de situatie waarin de vredesbeweging bij het begin van de Vietnam-oorlog verkeerde.

Dit zegt J. ter Laak, secretaris van de katholieke vredesorganisatie Pax Christi, vandaag in NRC Handelsblad. Hij gaat er vanuit dat de komende tijd alsnog massale protesten tegen de oorlog zullen ontstaan. Voormalig IKV-voorzitter en polemoloog B. ter Veer, die vorige week een vredesmanifestatie bewust meed omdat hij voorstander is van het Geallieerde ingrijpen in de Golf, sluit zich bij die stelling aan. Hij verwacht over drie weken wel de straat op te zullen gaan: “Nu kan deze oorlog nog iets oplossen. Over een tijdje zal je moeten zeggen: oorlog is zinloos.”

De Nederlandse vredesbeweging is momenteel door twijfels bevangen. S. Strikwerda, oud-voorzitter van het Komitee Kruisraketten Nee (KKN): “Ik heb twee zielen in een borst. Voor 55 procent ben ik voor de volledige uitvoering van de VN-resoluties en voor 45 procent ben ik tegen de oorlog. Zo lopen er bosjes mensen rond. (... ) Bij momenten heb ik erg veel medelijden met mezelf en met al die mensen die zich zo sterk voor vrede en ontspanning hebben ingezet. Het is diep treurig: zitten we verdomme weer in een oorlog. Nee, wij weten het ook niet meer”.

Oud-PvdA-voorzitter I. van den Heuvel is zeer ontstemd over het feit dat een discussie in haar partij over de militaire betrokkenheid van Nederland in de oorlog in de Golf is uitgebleven. “Als ik nog voorzitter was geweest, zou ik zijn opgestapt”, aldus Van den Heuvel, momenteel voorzitter van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV).

Pag. 3: Vredesbeweging in de greep van de vertwijfeling

    • Tom-Jan Meeus
    • Alfred van Cleef