Ramsj

Dick A. Jonkers e.a. (red.): Vogels tussen Vecht en Eem Gebonden, Vogelwerkgroep Het Gooi 1987, van fl. 47, 50 voor fl. 19, 90. Steven Sterk, Servetstraat, Utrecht (030-334973)

Een grondige avifauna van Het Gooi, de Vechtstreek en de Eempolders, waaraan talloze enthousiaste vogelaars een bijdrage hebben geleverd. Voorts is geput uit archieven, dagboeken (met zogenaamde vogeillijsten), en tijdschriften als Het Akkervrouwtje, De Braakbal, De Frutschepper en een uitgave met de intrigerende naam 'Slaap en lamlendig'. Het boek begint met de wordingsgeschiedenis van het gebied - veenvorming, invloed van de zee, oerbos -gevolgd door het eerste optreden van de (Romeinse) mens. Maar de hoofdrol is uiteraard weggelegd voor de vogels zelf: driehonderdzesentwintig soorten worden beschreven, van rosse franjepoot tot merel, van kievit tot porseleinhoen. Het boek besluit met een aantal routebeschrijvingen voor wandelingen en fietstochten.

J. M. den Uyl: De toekomst onder ogen.

Paperback, Bert Bakker 1986, van fl. 24, 90 voor fl. 7, 90. Scheltema, Holkema, Vermeulen in Amsterdam.

Twaalf beschouwingen over socialisme, economie en economische politiek, geschreven halverwege de jaren tachtig. Het was het tijdperk van de stagnerende economie, en de veldwinnende 'Reaganomics' met zijn nadruk op deregulering, persoonlijk initiatief en de vrije rol van het marktmechanisme. Den Uyl analyseert (als afstandelijke econoom), stelt oplossingen voor (als ervaren politicus), en spreekt zijn diepe bezorgdheid uit (als overtuigd socialist).

Marcel Paquet: Corneille

Gebonden, Jaski-Landshoff 1988, van fl. 145, - voor fl. 69, 50. De Verbeelding, Utrechtsestraat, Amsterdam.

Martin Friedman (ed.): Jan Dibbets

Gebonden, Rizzoli 1987, van fl. 96, 30 voor fl. 39, 90. De Verbeelding. Van Gennep.

Reprodukties van hoge kwaliteit, gevat in een uitvoerig overzicht van Corneilles werk: jeugdtekeningen, Cobra, en latere jaren waarin de (vrouwen)vormen allengs gladder en figuratiever worden. Jammer is de opgeblazen tekst van Paquet. Wat te denken van een zin als: “ Het is waar dat de schilderkunst - in de moderne betekenis van het woord, dat wil zeggen: waar het doek geprefereerd wordt boven andere materialen, te weten ceramiek, muurschilderingen, grafschilderingen, of beeldhouwwerken - zich manifesteert als een verzameling coloraties en lijnvoeringen op de bovenlaag van een daarvoor bestemde, meestal tweedimensionale beelddrager.” Wat staat hier anders dan de onnozele mededeling: schilderkunst op doek komt tot uiting in schilderijen op doek. Maar de afbeeldingen vergoeden veel.

Bij het boek over Dibbets vormen afbeeldingen en tekst een onberispelijke eenheid. Essays van M. M. M. Vos en R. H. Fuchs ('two major European critics') worden voorafgegaan door een levendig bezoek van Friedman aan Dibbets' atelier 'in a district called Amsterdam East'.

Tony Stewart (ed.): Cool Cats; 25 years of rock 'n' roll style

Paperback, Eel Pie 1981, van fl. 25, 45 voor fl. 8, 95. De Slegte.

Meer dan driehonderd zwart-witfoto's (met tekst) over een kwart eeuw kleding, opmaak en image in de wereld van de popmuziek: het gladde overhemd van Jerry Lee Lewis, de vetkuif van Elvis (het vetkuifje van Cliff), de smile van Buddy Holly, de romantische huzarenpakken van Brian Jones, de met ijzer beslagen vodden van Johnny Rotten, de plateau-zolen van Slade, de zwartleren bandages van Tina Turner, de torenhoge suikerspinnen van de Ronettes en het onbezoedelde 'girl-next-door' koppie van Brenda Lee. En de veelzijdige David Bowie met zijn hansopjes, harembroeken, matrozenpakken en maatkostuums.

Philippe Perrot: Werken aan de schijn

Paperback. Sun 1987, van fl. 38.50 voor fl. 14.90. De Slegte.

“Prijs je gelukkig dat jij kunt poepen wanneer je wilt!” schrijft gravin Charlotte van Beieren in 1694 aan de keurvorstin van Hannover. En ze vervolgt, in onomwonden zeventiende-eeuwse gravinnentaal: “ Hier is dat heel anders gesteld. Er is geen doos in huis aanwezig en daarom moet ik tot mijn ergernis 's avonds buiten gaan schijten, waarover ik me kwaad maak, omdat ik het liefst mijn billen ergens op laat rusten”. Getergde Charlotte is een van de vrouwen die optreden in Perrots boek, een studie over 'veranderingen van het vrouwelijk lichaam', gericht op onder meer kleding, hygiene, toiletgewoonten (in tweeerlei betekenis) en seksualiteit, aangevuld met een theoretisch vleugje Elias.

    • Henk Lagerwaard