PvdA: geen extra verhoging tarieven openbaar vervoer

MAASTRICHT, 26 jan. - De tarieven in het openbaar vervoer mogen van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer niet extra worden verhoogd.

Dat heeft fractieleider Th. Woltgens gisteren op een lezing in Maastricht gezegd. “Van een extra tariefverhoging met enkele procenten kan wat mij betreft in de nabije toekomst geen sprake zijn”, zei Woltgens. De dit jaar doorgevoerde stijging van 3, 5 procent noemt de PvdA-fractie “al een forse verhoging”.

Met zijn opmerkingen nam Woltgens andermaal afstand van suggesties van het CDA dat vorige maand in de Tweede Kamer pleitte voor jaarlijkse tariefverhogingen van 5 a 6 procent om op de overheidssubsidies te kunnen besparen. Het is ook een boodschap aan het kabinet, dat bij de besprekingen over de tussenbalans de subsidies aan het openbaar vervoer onder de loep neemt. De PvdA-fractie heeft al eerder laten weten dat eerst een onderzoek naar de doelmatigheid van het openbaar vervoer moet worden afgewacht.

De ambtelijke adviescommissie CEC heeft het kabinet aangeraden de tarieven jaarlijks met 7 tot 11 procent te verhogen, om zo in de periode 1991-1994 een half miljard te besparen. Woltgens zei gisteren zich zorgen te maken over het gemak waarmee over forse, extra tariefverhogingen in het openbaar vervoer wordt gesproken. Hij wees op het grote maatschappelijke belang van het openbaar vervoer, voor de mensen die daarvan om financiele of gezondheidsredenen afhankelijk zijn, voor de verkeersveiligheid, de economie en het milieu.