Oude jeugdliefde bezorgt Timman tijdelijk voordeel

SARAJEVO, 26 jan.- Zo woest als het toeging in Timmans ongelukkige tweekamp tegen Seirawan, zo kalm verloopt tot nu toe zijn kandidatenmatch met Hubner.

Gisteren werd ook de tweede partij remise, nu na 36 zetten. De stand is 1-1. Er staat veel meer op het spel dan in een vriendschappelijke match en dat is aan de partijen te zien. Beide spelers nemen weinig risico's, het gaat om microscopisch kleine voordeeltjes.

Tot nu toe heeft Timman de beste kansen gehad. Ook in de tweede partij, deze keer met zwart, kwam hij met een klein voordeel uit de opening. Hij verraste Hubner door een oude jeugdliefde te spelen, de Aljechin-verdediging. Dat heeft hij al jaren niet meer gedaan. Onder de topspelers is de Russische Amerikaan Alburt de enige die deze riskante verdediging met grote hardnekkigheid toepast. Als verrassingswapen bleek het heel geschikt. Hubner wilde niet onvoorbereid op avontuur uitgaan en nam een bescheiden opstelling in, die Timman prettig spel gaf. Bij een minder sterke witspeler zou het snel van kwaad tot erger kunnen gaan, maar Hubner weet wanneer hij aan de noodrem moet trekken. Toen hij besefte dat zijn opening mislukt was, zag hij af van iedere poging om voordeel te bereiken en beperkte hij zich tot nauwkeurige verdediging. Passief als het moest, actief als het kon. Tenslotte wist hij remise door eeuwig schaak te forceren.

Na afloop bleek dat Timman zich niet alleen met de openingsvoorbereiding had beziggehouden, maar ook met de analyses van de eerste partij. Hij was tot de conclusie gekomen dat hij in die partij geen winst gemist had. Na 44. Kc5 zoals ik gisteren aangaf zou Hubner volgens hem remise hebben kunnen bereiken door 44... f5. Het zou wel een heel moeilijke beslissing voor Hubner zijn geweest, verder spelen met een belangrijke pion achter. Het is in ieder geval prettig voor Timman dat hij het gevoel kan hebben dat hij objectief gezien niets heeft laten liggen. Het lijkt tijdverknoeien, analyse van een partij die al voorbij is. Gedane zaken nemen toch geen keer. Maar als een speler niet weet wat er in zijn vorige partijen precies gebeurd is, kan de onzekerheid blijven knagen.

In de andere kandidatenmatch die in Sarajevo gespeeld wordt, Nikolic-Gelfand, nam Nikolic de leiding door de tweede partij te winnen. Grote opwinding bij de Joegoslavische toeschouwers. Nikolic woont in Sarajevo, hij is hun held. Het succes kan de sympathieke Nikolic gegund worden, maar ik zou het toch jammer vinden als Gelfand nu al uitgeschakeld zou worden in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij is een van de interessantste spelers van de jonge generatie. Hij is de enige die hier met een echte ploeg is gekomen. Twee secondanten, Guzman en Kapengut en een delegatieleider. Nikolic heeft alleen zijn jongere broer als helper. Door Kasparov en Karpov lijkt het alsof een schaaktweekamp niet meer gespeeld kan worden zonder een leger van helpers. Timman, Hubner en Nikolic denken er anders over, gelukkig maar.

Timman en ook Hubners secondant Kurz hebben heel vriendelijke woorden gesproken over de organisatie, maar eigenlijk is het een rommeltje. Voorzieningen voor de pers zijn nauwelijks aanwezig. De spelers moeten om hun WC te bereiken een lange weg door de perskamer afleggen. Eigenlijk mag dat helemaal niet, ze zouden signalen kunnen opvangen, maar het gaat hier vriendelijk en gemoedelijk toe. Ik ben in de commissie van beroep benoemd, die conflicten in de match tussen Nikolic en Gelfand moet oplossen. Ik kon de benoeming met een gerust hart aannemen, want ik weet zeker dat de commissie niet bijeen zal hoeven te komen.

Wit Hubner-zwart Timman,

tweede partij

1. e2-e4 Pg8-f6 2. e4-e5 Pf6-d5 3. d2-d4 d7-d6 4. Pg1-f3 g7-g6 5. Lf1-e2 Deze onschuldige zet komt tegenwoordig bijna niet meer voor. Iedereen speelt het scherpe 5. Lc4 5... Lf8-g7 6. 0-0 0-0 7. c2-c4 Pd5-b6 8. Pb1-c3 Pb8-c6 9. e5xd6 c7xd6 10. Lc1-e3 En hier wordt 10. h3 als nauwkeuriger beschouwd, al kan wit daar ook niet veel van verwachten. 10... Lc8-g4 11. b2-b3 d6-d5 12. c4-c5 Pb6-c8 13. Pf3-e1 Weer een bescheiden zet, gebruikelijk is 13. b4. 13... Lg4xe2 14. Pc3xe2 b7-b6 15. Ta1-c1 e7-e6 16. Dd1-d2 b6xc5 17. Tc1xc5 Dd8-b6 18. Dd2-c3 Zwart staat iets beter door zijn solidere pionnenstelling. 18... Pc6-b4 19. Pe1-d3 Pb4-a6 20. Tc5-c6 Db6-b7 Dreigt kwaliteitswinst door 21... Pe7 21. Dc3-c2 Pc8-e7 22. Tc6-c3 Tf8-c8 23. Tf1-c1 Tc8xc3 24. Dc2xc3 Ta8-c8 25. Dc3-d2 Tc8xc1+ 26. Dd2xc1 Db7-c6 27. Dc1-d2 In het eindspel na 27. Dxc6 Pxc6 zou wit grote moeite hebben om al zijn zwakke pionnen te verdedigen. 27... Pe7-f5 28. g2-g4 Pf5-h4 29. Pd3-e1 Lg7-f8 30. Le3-g5 Lf8-b4 31. Dd2-e3 Lb4xe1 32. Lg5xh4 Le1-b4 Snel terug naar de koningsstelling, maar de tijdelijke afwezigheid van deze loper geeft wit net de kans om remise door eeuwig schaak te forceren. 33. Pe2-f4 Lb4-f8 34. Pf4-h5

34... g6xh5 Verzoent zich met remise. Nog niet gedwongen, want wit dreigde nog niet veel, maar met een paard op f6 zou wit altijd voldoende tegenkansen hebben. 35. De3-g5+ Kg8-h8 36. Dg5-f6+ Remise