Lubbers ontkent plan met pensioenfondsen

DEN HAAG, 26 jan. - Premier Lubbers ontkent ooit overwogen te hebben eenmalig 50 miljard gulden bij de pensioenfondsen weg te halen om op die manier de staatsschuld te verminderen.

“Ik ken geen minister, inclusief mijzelf, die dit punt op de agenda heeft gezet”, aldus Lubbers gisteren na afloop van de ministerraad.

Een dergelijk voorstel werd eind vorig jaar gedaan door een werkgroep van de Centrale Economische Commissie (bestaande uit topambtenaren van een aantal departementen) die ten behoeve van de besprekingen over de tussenbalans een groot aantal bezuinigingsmogelijkheden heeft geschetst. Als de staatsschuld met 50 miljard gulden zou worden verminderd, scheelt dat het Rijk jaarlijks 3 tot 4 miljard gulden aan rente. De hiervoor benodigde 'greep' in de kas van de pensioenfondsen zou de staat volgens het ambtelijke voorstel kunnen compenseren door toekomstige pensioenuitkeringen niet te belasten. In feite is er dus sprake van een vestzak-broekzakoperatie, zij het dat de overheid de baten op korte termijn kan incasseren en de lasten pas op de lange termijn volgen.

Lubbers wees er gisteren op dat dit voorstel van de ambtelijke werkgroep - waarvoor hij zelf ook materiaal heeft aangedragen - niet in het advies van de CEC is opgenomen. “Het is niet in bespreking en komt ook niet in bespreking”, zei Lubbers. Overigens vindt hij wel dat in de toekomst kritisch naar de betaalbaarheid van de pensioenen zou moeten worden gekeken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen als de commissie-Stevens, die een onderzoek doet naar het belastingstelsel, haar werkzaamheden heeft afgerond. In die studie komt ook de aftrekbaarheid van pensioenpremies aan de orde. Als de pensioenpremies in de toekomst stijgen, komt deze verhoging wegens de fiscale aftrekbaarheid gedeeltelijk voor rekening van de schatkist. Lubbers liet gisteren doorschemeren er weinig voor te voelen de aftrekbaarheid ter discussie te stellen. Maar wel kan de hoogte van de pensioenen (70 procent van het laatstverdiende loon, welvaartsvast) wat hem betreft aan de orde komen. De discussie over het pensioenstelsel hoort volgens hem echter niet thuis bij de besprekingen over de tussenbalans.