Kolonel N. Petroesjenko: 'Met bevende handen kan men geen politiek bedrijven'

Literatoernaja Gazeta (Literaire Gazet), 16 januari

Eens orgaan van de officiele Schrijversbond, thans “ vrije tribune van schrijvers”. Hoofdredacteur Fjodor Boerlatski, tevens lid van de Opperste Sovjet en daar voorzichtig ter linkerzijde van het centrum rond Gorbatsjov opererend, werpt zich vaak als semi-politicus. Oplage: 1, 2 miljoen.

“We blijven koppig met de oude stereotypen werken. In werkelijkheid zijn de problemen en tegenstellingen veel groter. Dat is allemaal het gevolg van de avonturierspolitiek van de regering-Landsbergis, en helaas ligt de schuld voor een deel ook bij Kazimiera Prunskiene [de enkele weken geleden afgetreden premier van Litouwen] ... Litouwen heeft zich hals over kop in de vrije markt gestort. Maar wat gebeurde? De werknemers, die hun sociale zekerheid kwijtraakten, verzetten zich heftig. En dat leidde ertoe dat de regering haar zelfvertrouwen begon te verliezen. Nou vraag ik u, wat is dat voor parlement, dat zodra de premier naar haar datsja afreist meteen een nieuwe kiest? Helaas hebben sommigen alles in de sfeer van de antimilitaristische hysterie willen trekken.”

Maar er zijn toch slachtoffers? !

“Je moet eerst al die gevallen onderzoeken en dan pas gaan schrijven. Laten we niet vergeten hoeveel fouten er zelfs in de geachte Literatoernaja Gazeta hebben gestaan, toen die schreef over het slaan met scheppen en het gebruik van gas in Tbilisi. Wat voor figuur zal de Russische radio slaan als het onderzoek bevestigt dat de eerste dode een militair was die met een machinegeweer in de rug is geschoten?

“Het centrum en de President kan een ding verweten worden: hun non-interventiepolitiek heeft tot escalatie geleid. En wat dat betreft ben ik van mening: met bevende handen kan men geen politiek bedrijven.”

interview door A. Gasparjan)

    • Nikolaj Petroesjenko
    • Kolonel N. Petroesjenko
    • Lid van de Opperste Sovjet