Ithaka 2

In zijn 'Op zoek naar Ithaka' tracht Goekoop bewijs te leveren voor zijn hypothese, dat Homerus over een gedetailleerde topografische kennis van Griekenland beschikte en zijn epos met gebruikmaking van die kennis in een bestaande locatie heeft gesitueerd.

Goekoop neemt derhalve de letterlijke tekst tot uitgangspunt van zijn speurtocht naar de Homerische locatie Ithaka.

Overhaast trekt Bastiaan Bommelje hieruit de conclusie dat Goekoop dan ook wel 'geconditioneerd' zal zijn door een 'absoluut geloof' in de 'historiciteit' van de epen en trekt vervolgens met veel pedant vertoon van kennis tegen dit 'extreme geloof' ten strijde.

Zijn recensie wordt daarmee tot een windmolengevecht, want 'Op zoek naar Ithaka' gaat over de locatie, die Homerus voor ogen moet hebben gehad, en wijdt geen woord aan de historische waarheid van de handeling. Bommelje heeft een spannend boek voor ieder, die ooit Homerus heeft gelezen, gemist.

    • R. Th. van Leeuwen