Ik geloof u niet, Boris Nikolajevitsj

Pravda (De Waarheid), 21 januari

Orgaan van het centraal comite van de CPSU. Vertoeft onder leiding van hoofdredacteur Ivan Frolov ter rechterzijde van de partij. Nadere toelichting overbodig. Is de afgelopen jaren niet in staat gebleken een aantrekkelijke krant te maken. Het lezersbestand is mede daarom met 75 procent verminderd. Oplage nu: 3, 1 miljoen.

(Ingezonden brief) Over de gebeurtenissen in Litouwen hebt u, B. N. Jeltsin, gezegd: 'Er is een aanval op de democratie gaande'. Neemt u mij niet kwalijk, maar wat noemt u dan democratie? De door de Opperste Sovjet van Litouwen aangenomen wetten die de mensenrechten beknotten? Misschien vindt u ook dat een deel van de bevolking niet tot de mensen behoort en dat dat deel dus ook geen rechten hoeft te hebben? Maar het gaat hier om Russen, het volk dat u zich verplicht hebt te beschermen. Misschien is de vervolging van andersdenkenden democratie, of het onwettig verklaren van de CPSU? Of het feit dat kameraad Sjved, afgevaardigde van de Opperste Sovjet van Litouwen, niet werd toegelaten tot een van de zittingen? Of bedoelde u misschien het zonder toestemming ongeldig verklaren van de Grondwet der USSR op Baltisch grondgebied?

Van zulke 'misschiens' kan ik er tientallen noemen, en daar heb ik het recht toe. Want ik heb het allemaal met eigen ogen gezien, ik weet wat het waard is.

Ja, datgene waar de gebeurtenissen in Litouwen op uitgelopen zijn is verschrikkelijk, dat mag zich niet herhalen. Mijn ziel wordt verscheurd door pijn en bezorgdheid. Ik denk dat u mij wel kunt geloven, ik ben immers moeder en mijn zoon is soldaat.

Maar wat u niet kunt doen is: omwille van uw politieke ambities (die steeds duidelijker en onheilspellender worden) bewust zwijgen over de oorzaken. U, leider van zo'n groot gebied, hebt het recht niet om u niet af te vragen wat uw woorden teweegbrengen, welke zaak ermee gediend is, of zij misschien ook een klein beetje bijdragen tot verzoening van de strijdende partijen. Maar nee, u gooit olie op het vuur.

En dan uw politiek van verzet tegen de unieregering, tegen de President van de USSR! Welke vruchten heeft zij afgeworpen? Ik ben er heilig van overtuigd dat u in belangrijke mate schuld draagt aan wat er met het land en met de economie gebeurt.

Ik verwerp ook uw methoden, uw systematische, doelgerichte, bij tijd en wijle brute hetze tegen de President. Ik volg alle gebeurtenissen zeer nauwlettend, maar ik heb nog nooit gemerkt dat de President zich verlaagde tot het vereffenen van persoonlijke rekeningen. U is dat helaas wel eigen.

Ja, ik ben terugverhuisd naar Rusland, in de hoop hier in een multinationale omgeving relatieve gemoedsrust en levensvreugde te vinden. Ik dacht dat juist Rusland wel waardige tegenstand zou kunnen bieden aan separatisme en nationalisme. Maar wat is de praktijk? Uw politiek, Boris Nikolajevitsj, doet mij steeds meer denken aan de eerste stappen van de Baltische landen. Waar is dan die democratie waar u zo veel over praat?

Nee, ik geloof u niet, Boris Nikolajevitsj, en ik sta niet achter u. En als er op u gestemd moet worden, zal ik tegen zijn en alles doen wat in mijn vermogen ligt om zo veel mogelijk medestanders te krijgen. Ik kan nergens anders meer heen, een tweede nieuw vaderland is er niet.

    • S. Kirjanova