Duitse regering vreest isolement door betogingen

BONN, 26 jan. - De Duitse regering heeft de betogers die vandaag in Bonn, Berlijn en andere steden demonstreren tegen de Golf-oorlog gisteren in een speciale verklaring verzocht te waken voor “eenzijdigheid” om te voorkomen dat de demonstraties, uitlopen op anti-Amerikaanse manifestaties.

Bonn vreest dat een dergelijke betoging het isolement van de Bondsrepubliek onder haar bondgenoten zal vergroten. Namens de Duitse vredesbeweging is gisteravond verontwaardigd op deze oproep gereageerd. Zij sprak van “verdachtmakingen jegens een door terechte verontwaardiging gedragen protestgolf”.

Het Duitse demonstratiefront was gisteren opnieuw gespleten. Terwijl in veel steden tegen het militaire geweld in de Golf werd gedemonstreerd, betoogden in Frankfurt en Stuttgart enkele tienduizenden mensen voor steun aan de Verenigde Staten en Israel. Tot de betoging in Stuttgart had ondermeer een regionale afdeling van de Duitse metaalvakbond, de IG Metall, opgeroepen.

De regering Kohl heeft inmiddels de hulp aan de VS, Groot-Brittannie, Israel en de frontlijnstaten die extra economische schade oplopen door het VN-embargo jegens Irak van 3, 3 miljard verhoogd tot ruim 5 miljard mark. In dit verhoogde bedrag zijn de humanitaire spoedhulp aan Israel van 250 miljoen (eergisteren door een regeringsdelegatie overhandigd in Tel Aviv) en het Duitse aandeel in de vergrote EG-hulp al opgenomen. Dit heeft het ministerie van buitenlandse zaken in Bonn gisteren bekendgemaakt.

Minister van financien Waigel (CSU) weigerde in te gaan op berichten dat de VS voor de komende tijd een Duitse bijdrage van bijna een miljard mark per maand (600 miljoen dollar) in de kosten van de Golf-oorlog verwachten. Over de Japanse bereidheid om 9 miljard dollar extra te voteren zei hij: “We horen geregeld ander nieuws uit Japan, wij zijn onze toezeggingen steeds stipt nagekomen en dat zullen we blijven doen. Maar wij moeten eerst de preciese omvang, aard van de wensen en de geadresseerden kennen voor we, in de komende dagen of weken, in het kabinet tot een beslissing komen”. Waigel wilde niets naders zeggen over belastingmaatregelen om geld binnen te krijgen.

In Bonn is de verwachting dat de Bondsrepubliek uiteindelijk niet bij Japan zal (willen) achterblijven nu bondgenoten het Duitse engagement met de Golf-oorlog als onvoldoende kritiseren. Een politiek probleem voor kanselier Helmut Kohls regeringscoalitie is dat zij in de recente campagne voor de Bondsdagverkiezingen voortdurend heeft verzekerd dat geen belastingverhoging nodig is ter financiering van de Duitse eenwording en dat Golf-bijdragen van 15 tot 20 miljard waarschijnlijk alleen te dekken zijn via een verhoging van de benzine-accijns met 15 tot 20 pfennig per liter.

    • J. M. Bik