Cijfers duiden op recessie in economie VS

NEW YORK, 26 JAN. De Amerikaanse economie is in de laatste drie maanden van het afgelopen jaar met 2, 1 procent geslonken. Dat is de eerste bevestiging van het algemene vermoeden dat de Verenigde Staten zich op dit moment in een recessie bevinden.

Het ministerie van handel meldde gisteren dat de daling van het bruto nationaal produkt met 2, 1 procent (op jaarbasis) de grootste is sinds het derde kwartaal van 1982, midden in de laatste recessie. De daling volgde op een toename van 1, 4 procent in het derde kwartaal in 1990.

De officiele definitie van een recessie is negatieve groei in twee opeenvolgende kwartalen, en dus kan een recessie alleen achteraf geidentificeerd worden. Maar het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de VS is laag, deels door de Golfoorlog, en dat zal waarschijnlijk genoeg zijn om ook in het huidige kwartaal voor een daling van de groei te zorgen.

Een indicatie: autoverkopen tussen 11 en 20 januari waren 20, 2 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Minder autoverkoop was de belangrijkste factor in de ineenkrimping van het laatste kwartaal van 1990. Een andere indicatie: het aantal faillissementen in de eerste tien dagen van deze maand lag 50 procent hoger dan een jaar eerder.

De grote vraag is hoe lang de recessie zal duren. Alle economen zijn het erover eens dat de uitkomst van de Golfoorlog daarin de belangrijkste factor zal zijn. De regering-Bush is ervan overtuigd dat de economie zich in de zomer zal herstellen. “Natuurlijk hangt veel af van de vijandigheden in de Perzische Golf en hoe snel het vertrouwen van bedrijven en consumenten is hersteld”, aldus gisteren Michael Derby, onderminister van handel.

Maar anderen wijzen op onderliggende gevaren, vooral de schuldenlast. Consumenten, bedrijven en overheid hadden van het eind van de Tweede Wereldoorlog tot het begin van de jaren tachtig en collectieve schuld van 1, 3 tot 1, 4 procent van het bruto nationaal produkt. Nu is dat 1, 9 procent. Het gevolg is dat vertraging van de economische groei veel sneller en harder aankomt dan normaal.

Het aantal persoonlijke faillissementen lag vorig jaar 15 procent boven dat in 1989. Het financieringstekort - oorspronkelijk geraamd op 220 miljard dollar - zal dit fiscale jaar (tot en met oktober) waarschijnlijk op 300 miljard dollar uitkomen, oftewel 6 procent van het bruto nationaal produkt.

De inflatie daalde in het vierde kwartaal met een fractie (0, 1%) tot 4, 2 procent op jaarbasis, dit ondanks de sterke stijging van de olieprijzen.

De bekendmaking dat de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal van 1990 is geslonken liet de beurshandel op Wall

Street tamelijk koud, vooral omdat de vermindering van het bruto nationaal produkt kleiner was dan was verwacht. Het Dow Jones-gemiddelde van de dertig grootste industriele fondsen sloot de laatste beursdag af op 2659, 41 punten, hetgeen 16, 34 punten hoger was dan op donderdag. De omzet bedroeg 191 miljoen aandelen na 223 miljoen op de voorgaande dag. Van de verhandelde fondsen waren er 955 hoger en 576 lager.

    • Michiel Bicker Caarten