Voltreffer

Nu zelfs voor Harry Mulisch de Amerikanen weer de 'aartsengelen' geworden zijn die ze in de vorige oorlog ook al waren, en nu de lopende oorlogszaken bij ons worden afgehandeld door een minister met de uitstraling van een verkouden muis (met steeds straaljagers en Patriots loepzuiver te laat in de aanbieding), nu bovendien de heilige boontjes van de hollanditische domineesjeugd het bordje oorwurmen van hopman Mient Jan Faber braaf leeggegeten hebben - nu wordt het tijd om aan die droom van de oude olifant te herinneren, die goeiige, modderbadlievende dikhuid met de altijd afzakkende manchester broek, die lieve sul met dat feilloze geheugen voor opzettelijke kwetsuren, die plotseling z'n machtige schrijfpoot kan optillen om de vergeten kwelgeesten te verpletteren en hun lijken te rijgen aan de slagtanden van zijn ivoorblanke pen - nu inderdaad, wordt het tijd voor de onontkoombare, definitieve voltreffer.

Daartoe heeft een van onze vele prachtige helden op die puntgave Hollandse fregatten in de Golf een floppydisk meegekregen, die hij binnenkort op de Missouri in een kruisrakettencomputer zal stoppen, u weet wel, van die mensensparende, gebouwenverpletterende projectielen die het exacte tegendeel zijn van de gebouwvriendelijke, mensvretende neutronenbom; de raketten waartegen het IKV indertijd in het geweer kwam, apparaten die nu zelfs tegemoet lijken te komen aan de demagogie van de anti-oorlogsdemonstranten, want ze sparen mensenlevens (no blood) en zodra ze beginnen te vliegen daalt de prijs (for oil) met negen dollar per vat.

Op die floppydisk staat een minutieuze routebeschrijving naar een zeer urgent doel - niemand hoeft dus verbaasd op te kijken als binnenkort boven de kap van het centraal station in Amsterdam een blinkende, laagvliegende sigaar verschijnt, die, geleid door de tramrails op het Damrak, zoevend z'n weg zoekt langs de dakgoot van de Bijenkorf, het Rokin opzwenkt, Hajenius voorbijzwiept, om bij de Munttoren een scherpe bocht naar links te nemen en voor het oog van duizenden juichende toeschouwers precies het heteluchtgat van de bollekontgevel van de Stopera binnen de dringen, teneinde het hele gedrocht als een kolossale poffende appel te doen ontploffen. Wwhopff!

    • Peter Schat