Vliegende brigades bij rampenplan gemeenten

DEN HAAG, 25 jan. - Minister Dales (binnenlandse zaken) zet vanaf eind maart zogenoemde vliegende brigades in om gemeenten te helpen bij het maken van rampenplannen.

Die toezegging deed de minister gistermiddag in de Tweede Kamer bij de behandeling van het wetsvoorstel dat de geneeskundige hulpverlening bij rampen regelt.

Een dag eerder uitte de Kamer kritiek op het feit dat nog niet alle gemeenten beschikken over een rampen- en rampenbestrijdingsplan. Sinds 1985 zijn de gemeenten verplicht een rampenplan vast te stellen. Daarnaast moet de burgemeester voor elke ramp die zich kan voordoen een rampenbestrijdingsplan maken dat toegesneden is op bijvoorbeeld de aanwezige bedrijven in zijn gemeente. Rampenbestrijdingsplannen ontbreken veelal en eenderde van alle gemeenten heeft nog steeds geen rampenplan.

Minister Dales bekeek het gisteren aanvankelijk van de positieve kant: “Tweederde van de gemeenten heeft een geactualiseerd rampenplan. Dat is niet niks. Maar het moet en kan beter. Niet tweederde maar driederde van alle gemeenten moet een rampenplan hebben.” Het Tweede-Kamerlid Schutte (GPV) vond het vijf jaar nadat is bepaald dat alle gemeenten over een rampenplan moeten beschikken een mager resultaat. Hij probeerde de minister een pittiger uitspraak te ontlokken, maar Dales ging niet veel verder dan “het kan zo niet” en “wij zitten daar achterheen”.

De uit ambtenaren van Binnenlandse Zaken en eventueel uit deskundigen van buitenaf gevormde 'vliegende brigades' moeten ertoe bijdragen dat de achterstand bij het opstellen van rampenplannen wordt weggewerkt, aldus Dales. “Er is een wet dat dat moet gebeuren, dus dan zal dat ook gebeuren.”

Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) zei gisteren dat 31 van de 170 ziekenhuizen wel eens oefenen in de opvang en behandeling van slachtoffers van een ramp. Hij voegde daar aan toe dat dit niet betekent dat de kwaliteit van de hulp die ziekenhuizen bij rampen bieden in gevaar is. Hij was het met de Kamer eens dat meer ziekenhuizen rampenoefeningen moeten houden. Volgens Simons beschikt ongeveer de helft van alle ziekenhuizen over een rampenopvangplan, een soort draaiboek dat uit de kast wordt gehaald als zich een ramp voordoet. Een dergelijk plan is geen garantie voor een goede gang van zaken in een ziekenhuis. Daarvoor zijn oefeningen nodig, aldus Simons.