Tegen Iraakse raketdreiging; Duitsland biedt Israel Patriots aan

TEL AVIV, 25 jan. - De Duitse minister van buitenlandse zaken, Hans-Dietrich Genscher, heeft Israel Patriot-raketten aangeboden ter verdediging van het land tegen Iraakse raketaanvallen.

Genscher deed dit voorstel gisteravond tijdens een onderhoud met zijn Israelische collega, David Levy, nadat hij enkele plaatsen in Tel Aviv had bezocht waar Iraakse Scuds waren ingeslagen. [In Bonn werd vanmorgen overigens ontkend dat de Patriot zelfs maar ter sprake was gekomen.]

Het bericht, dat vanmorgen door het blad Yediot Ahronot groot werd gebracht, werd aanvankelijk krachtig tegengesproken door de woordvoerder van het Israelische ministerie van buitenlandse zaken. Tien minuten later echter bevestigde minister Levy voor radio Israel dat Duitsland Patriot-batterijen naar het land wil sturen, zij het zonder Duitse soldaten. Volgens betrouwbare Israelische bronnen zal Genscher de levering van Duitse Patriot-raketten bij terugkomst in Bonn met kanselier Helmut Kohl opnemen. In een gesprek met Levy vroeg Genscher gisteravond of “Israel voldoende Patriot-raketten heeft”. “Nee”, antwoordde Levy, “dat is niet het geval.” Genscher beloofde Levy toen Kohl over het zenden van Duitse Patriots zonder bemanningen te zullen polsen.

Het bezoek van minister Genscher aan Israel had het karakter van Duitse boetedoening voor de grote rol die Duitse industrieen en geleerden hebben gespeeld bij de opbouw van het Iraakse oorlogspotentieel, inclusief de vergroting van de reikwijdte van de Scud-raketten en de produktie van gifgassen.

Tijdens zijn bezoek aan een door een Iraakse raket zwaar getroffen buurt in Tel Aviv werd de ongelukkig kijkende Genscher uitgejouwd. “Het is een schande dat jullie na de moord op zes miljoen joden in de gaskamers gifgassen aan Irak hebben geleverd”, schreeuwde een man die met zachte hand door de politie werd teruggeduwd.

Tijdens een persconferentie gisteravond in het Hilton-hotel zei Genscher, staande naast de zuur kijkende Israelische minister van buitenlandse zaken, dat “wij niet alleen wegens genegenheid voor het joodse volk in Israel maar ook met een gevoel van historische verantwoordelijk zijn gekomen”. “Het bestaan van Israel is even belangrijk als ons eigen bestaan”, zei hij.

Nieuwe Duitse wetgeving blokkeert volgens hem alle sluipwegen voor illegale wapenexport en overdracht van militaire kennis aan Irak. En Duitse industrieen en technici die Irak helpen zullen strafrechtelijk worden vervolgd.

Genscher wees Israelische beschuldigingen van de hand dat zijn land export van wapens en militaire kennis naar Irak had toegestaan en zei dat dergelijke exporten “onwettig” zijn.

Een zichtbaar verontwaardigde minister Levy zei, nadat Genscher was gaan zitten, dat “Duitsland Saddam in staat heeft gesteld Israel met gas te vernietigen. Dat is een verschrikkelijke tragedie omdat mensen die de lidtekens van de holocaust nog dragen in veiligheidskamers op het giftige gas moeten wachten. Duitsland heeft een morele en historische verantwoordelijkheid jegens Israel en ik zie in uw komst geen schadeloosstelling.”

Pag. 6: .

Israelische militaire kringen houden, in tegenstelling tot de Amerikaanse opvattingen, serieus rekening met de mogelijkheid dat Irak over chemische koppen voor de raketten beschikt. Genscher heeft vanmorgen tijdens een bezoek aan premier Sjahmir zijn schaamte uitgesproken over en verontschuldigingen aangeboden voor de leveranties aan Irak.

De Nobel-prijswinnaar Eli Wiesel, die uit solidariteit met het Israelische volk naar Israel is gekomen, oefende gisteren scherpe kritiek op Genscher uit omdat hij onmiddellijk bij aankomst in Israel zijn verontschuldigingen had moeten aanbieden voor de verkoop van Duits gas aan Irak. “Het is symbolisch dat deze Duitse minister van buitenlandse zaken met geld naar Israel is gekomen”, zei Wiesel.

Genscher heeft in Israel een cheque van 165 miljoen dollar achtergelaten voor onmiddellijke hulp en hij heeft de gemeente Ramat-Gan bij Tel Aviv, die door een Scud-raket zware schade opliep, gisteren vijf miljoen dollar geschonken.

In een hoofdartikel schrijft het gezaghebbende blad Ha'arets vandaag dat Genscher niet het recht had in Israel met de rode loper te worden ontvangen. Duits geld kan volgens deze krant de Duitse hulp aan de opbouw van de Iraakse oorlogsmachine niet goedmaken. “De Duitse buitenlandse politiek heeft de laatste tijd zijn Amerikaanse anker verloren, of is bezig het te verliezen, en we zouden getuige kunnen zijn van pogingen van de Duitse regering zich er opnieuw op vast te leggen”, aldus Ha'arets.

In het blad Ma'ariv werd gisteren een Duitse ex-diplomaat aangehaald die voorspelde dat Duitsland al zijn vrienden zal verliezen als het niet snel het diplomatieke roer omgooit. “Veel van mijn collega's zien hun levenswerk in elkaar storten. Na tientallen jaren ononderbroken inspanningen om de VS, de Europeanen en Israel ervan te overtuigen dat het nieuwe Duitsland een betrouwbare vriend en bondgenoot is, doen wij vandaag alles om dat imago te vernietigen”, aldus deze ex-diplomaat.

    • Salomon Bouman