Tegen de consensus

Als er een gezegde is dat de laatste tijden vaak is aangehaald in financiele kringen, dan is het wel: “Sell on the sound of trumpets, buy on the sound of guns.”

Dit ietwat contra-intuitieve advies berust op het feit dat het schallen van de trompetten de intentie tot oorlogvoeren te kennen geeft en de beurzen een mogelijke oorlog alvast beginnen te verdisconteren en dus omlaag gaan. Het geluid van kanonnen laat de investeerder weten dat de oorlog is begonnen - een gegeven dat de markt al heeft verdisconteerd - en vanaf dat moment kan het dus alleen nog maar beter gaan.

Wat daar ook van moge zijn, er zijn slechts weinigen die de overtuiging toegedaan waren dat de beurskoersen omhoog zouden gaan bij het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten en zodoende stonden velen op het verkeerde been toen dat gebeurde. Dit hoeft niet te verbazen. Financiele markten doen altijd hun uiterste best om de meerderheid te misleiden.

Dat verschijnsel heeft dan ook geleid tot het bestaan in de financiele wereld van een aantal door de wol geverfde rotten in het vak die met de naam contrarians wordt aangeduid. Deze groep zal steeds tegen de consensus ingaan. Nu is de hoeveelheid mensen die beweert contrarian te zijn veel groter dan het aantal dat werkelijk contrair handelt. De reden daarvoor is dat werkelijk contrair handelen een zeer onaangenaam gevoel in de lagere maagstreek teweeg hoort te brengen omdat er anders niet sprake kan zijn van echt contrair handelen. Het is kortom een naar en eenzaam gevoel. Degenen die dat gevoel konden trotseren hebben aan de goede kant gezeten bij het uitbreken van de oorlog.

De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook de financiele markt in twee kampen gesplitst. De een vindt dat de oorlog voor de geallieerden voorspoedig verloopt, denkt dat het spoedig afgelopen zal zijn en ziet daarom de prijs van ruwe olie drastisch omlaag gaan met een daaropvolgende renteverlaging met alle gunstige gevolgen van dien. De ander ziet de oorlog voortslepen en acht het mogelijk dat Gorbatsjov het niet zal redden tegen de 'conservatieven', dat de USSR wel eens niet meer bij de geallieerden zou kunnen willen horen, dat Duitsland wel eens meer geld op tafel zou kunnen moeten leggen om de Russische troepen uit de vijf nieuwe landen te krijgen, dat dat de rente wel eens zou kunnen doen stijgen, etc. etc.

Kortom, wat nu? Een mening over wat te doen onder huidige omstandigheden is afkomstig van Barton Biggs, Morgan Stanleys 'guru' uit New York. Hij is van mening dat de oorlog niet echt een fundamenteel gegeven is voor de markt, maar dat het wel voor geweldig grote schommelingen zal zorgen. De manier om daarmee om te gaan is volgens Biggs dan ook om winst te nemen bij koersstijgingen en aandelen aan te kopen bij dalingen. Dit vereist een strenge discipline - denkt u even aan de pijn van de contrarian - maar dat is nodig om te voorkomen dat men de gehele portefeuille liquideert bij berichten als: “De Syriers scharen zich aan de kant van Irak en vallen de Amerikaanse troepen van achteren aan.” Biggs geeft toe dat hij een dergelijke mening voor een groot gedeelte op intuitie baseert, maar, zo zegt hij, daar schaamt hij zich niet voor want hij heeft per slot van rekening dertig jaar in het investeerdersvak aan die intuitie gewerkt en dan is het zonde om daar niet op af te gaan.

    • Marc Wesseling