Sovjet-Unie niet welkom bij IMF en Wereldbank

WASHINGTON, 25 JAN. De Sovjet-Unie is voorlopig niet welkom bij het Internationale Monetaire Fonds (IMF) en de Wereldbank.

Beide instellingen wijzen het geweldadige optreden in de Baltische republieken sterk af.

Ook zijn ze niet te spreken over de weerstand die er in het Kremlin leeft tegen de invoering van een vrije markteconomie. Juist nu is daarmee grote haast geboden, zo heeft kortgeleden een gezamenlijk onderzoek van IMF, Wereldbank, OESO (Organisatie voor economische ontwikkeling en samenwerking) en de EBRD (Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) duidelijk gemaakt.

Gesprekken over toetreding zijn daarom opgeschort. “We waren bezig te kijken welke stappen er nog moesten worden genomen, maar nu wordt daar tijdelijk niet meer over gesproken”, zei gisteren president Barber Conable van de Wereldbank.

Ook het voorstel van de Amerikaanse president, Bush, om de Sovjet-Unie de status van “geassocieerd lid” te geven is, overigens met instemming van het Witte Huis, door IMF en Wereldbank in de ijskast gezet.

Procedureel gezien moet de Sovjet-Unie eerst lid worden van de zusterorganisatie IMF alvorens tot de Wereldbank te kunnen toetreden. Maar ook bij het IMF is de discussie over het lidmaatschap van de Sovjet-Unie gestaakt, aldus functionarissen van deze instelling.

In hun vergadering van afgelopen zondag en maandag hebben ook de zeven belangrijkste industrielanden (G-7) bespreking van plannen om de Sovjet-Unie wel al gebruik te laten maken van de technische faciliteiten van de organisaties - zonder ook al daadwerkelijk in die instellingen deel te nemen - voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Tot nu toe hebben IMF en Wereldbank geen kredieten verstrekt aan Moskou, omdat de Sovjet-Unie geen lid is. Het tekort op de betalingsbalans van het land wordt voor dit jaar door het IMF geschat op 10 a 15 milijard dollar, waarvan tussen de 5 en 10 miljard dollar eventueel door Westerse kredieten te financieren zou zijn. De totale buitenlandse schuld van de Sovjet-Unie wordt door het IMF geschat op 51 miljard dollar.

Het IMF zal Roemenie dit jaar vor een miljard dollar aan financiele hulp geven. Daarvan is 548 miljoen dollar een schenking en 356 miljoen dollar speciaal bestemd voor de aankoop van olie in het buitenland. Nog eens 187 miljoen dolar is gereserveerd, mochten de olieprijzen stijgen tot meer dan 21 dollar per vat.

Roemenie heeft weliswaar geen buitenlandse schuld, maar dat wordt door het IMF op zichzelf niet als verdienste gezien. Het is het resultaat van het hardvochtige regime van Ceaucescu, dat de economie van het land naar de rand van de afgrond heeft gebracht. De kredietwaardigheid van het land is dan ook heel gering, aldus het IMF.

Roemenie is vooral in financiele nood geraakt doordat het de coalitie tegen Irak steunt en Irak op zijn beurt een schuld van zo'n 3 miljard dollar aan Roemenie weigert terug te betalen. Zo heeft Irak de terugbetaling van 1, 9 miljard dollar in de vorm van olieleveranties gestaakt. (Reuter)