Rode Kruis: kamp in Syrie voor vluchtelingen

DEN HAAG, 25 jan. - Het Nederlandse Rode Kruis gaat in samenwerking met de Belgische en Britse zusterorganisaties een vluchtelingenkamp opbouwen in Syrie voor vluchtelingen uit Irak.

Het zal plaats bieden aan circa 40.000 mensen. De kosten worden voor een periode van drie maanden op zes a zeven miljoen gulden geschat. De 'bemanning' zal uit Nederlanders en Belgen bestaan.

Ook in andere omringende landen, Jordanie en Iran, komen dergelijke kampen. Mr. P. T. Tjittes, hoofd internationale zaken van het Nederlandse Rode Kruis, zei gisteren dat een flexibele organisatie nodig is, omdat van tevoren moeilijk is vast te stellen waar de vluchtelingen precies de grens overgaan.

Ook zijn er plannen om in het Golfgebied medische teams in te zetten ter versterking van lokale hospitalen. Het Internationale Rode Kruis in Geneve heeft al een opsporings- en informatiedienst opgezet ten behoeve van vermisten en gedetineerden.

Pogingen van het Rode Kruis om toegang te krijgen tot de geallieerde krijgsgevangenen in Irak, zijn tot nu toe mislukt. De onwil van de Iraakse autoriteiten om een Rode Kruis-delegatie toe te laten, druist volgens Tjittes in tegen alle verdragen. Het Rode Kruis wil in Irak ook hulp bieden aan burgerslachtoffers van de bombardementen en zo nodig aan militaire slachtoffers.