President Turkije uit felle kritiek op Duitsland

ANKARA, 25 jan. - De Turkse president Turgut Ozal heeft gisteren in een vraaggesprek met de Duitse televisie felle kritiek geuit op de terughoudendheid in Bonn solidariteit in NAVO-verband met Turkije toe te zeggen voor het geval dit land door Irak zou worden aangevallen.

“Wij worden bedreigd door een biologische of chemische aanval”, zei hij, “mede ten gevolge van de Duitse wapenleveranties aan Irak. Bijna veertig jaar lang hebben wij de Duitsers beschermd tegen een dergelijk gevaar terwijl wij hen ook steunden bij hun economische opkomst en hun ontwikkeling naar eenheid. Maar nu zij op hun beurt ons zouden moeten beschermen, deinzen ze terug.”

Ozal is in elk vraaggesprek een ander mens. Dat zijn land ten prooi zou kunnen vallen aan een biologische of chemische aanval, zou hij in een interview met een Turks medium nooit zo openlijk stellen. Nog een dag tevoren had hij in een ontmoeting met 'vertegenwoordigers van het gewone volk' het gevaar van raketten weggewuifd met een verrassend argument: “Ik leef ook nog na een nacht in Teheran - tijdens de Iraaks-Iraanse oorlog - waarin door Saddam Hussein 22 raketten op de stad werden afgevuurd. Als ik toen niet bang was, hoeven de Turken het nu toch ook niet te zijn?”