Parlement Kroatie in spoedzitting bijeen over antwoord aan leger

BELGRADO, 25 jan. - De Kroatische president Franjo Tudjman heeft een gesprek met zijn Servische collega Milosevic afgezegd en het parlement in spoedzitting bijeengeroepen naar aanleiding van berichten over troepenverplaatsingen van het federale leger in Kroatie.

Het parlement beraadt zich vandaag over het Kroatische antwoord op eisen, die het federale leger eerder deze week heeft gesteld ten aanzien van de ontwapening van de Kroatische defensie-eenheden. Maandag liep een ultimatum van het Joegoslavische staatspresidium af voor de ontwapening van alle milities in Joegoslavie; het ultimatum doelde vooral op de territoriale defensie-eenheden die Slovenie en Kroatie op hun eigen gebied hebben gevormd. Zowel Slovenie als Kroatie heeft het bevel genegeerd. Het leger heeft daarop gedreigd in actie te komen om de milities te ontwapenen.

De spanning is sindsdien in Kroatie hoog opgelopen, mede door berichten over troepenverplaatsingen en een verhoogde staat van paraatheid bij de eenheden van het federale leger in Kroatie. In Zagreb wordt gesteld dat de berichten die de ronde doen “voor zeventig procent uit geruchten bestaan en voor dertig procent waar zijn”. Niettemin vindt Tudjman de zaak ernstig genoeg om het parlement bijeen te roepen en het overleg met Milosevic, dat vandaag zou plaatsvinden, af te zeggen. De afspraak voor het gesprek dateert van voor de huidige crisis; de afzegging werd gisteren door de Kroatische premier, Josip Manolic, gemotiveerd met het argument dat het “in een situatie waarin de veiligheid van Kroatie gevaar loopt, geen zin heeft uitnodigingen te aanvaarden voor overleg met Servische afgevaardigden”. Manolic voegde daaraan toe dat de Kroatische leiding het ontslag zal eisen van de leiding van de federale strijdkrachten. (AFP, UPI)