Pantoffelheld

Pantoffeldier, nog nooit gekust,

Van 's werelds boosheid onbewust,

Pantoffeldier, je bent mijn glorie,

Pantoffeldier, je bent mijn lust,

'k Roep van louter vreugd verdorie

Als ik U zie, oh infusorie!

Pantoffel, vol van moed en deugd,

En eeuwig badend in uw jeugd,

Onaangedaan door het geloof,

En bovendien nog blind en doof!

Gij die niet weet wat links of rechts is,

En of dat nu iets goeds of slechts is -

Dit wil ik duidelijk vermelden:

Pantoffeldieren, dat zijn helden.

Ja, wij zijn in hart en nieren

Verslaafd aan de pantoffeldieren.

Gedenkt, gij kinderen die dit leest,

Gedenkt steeds het pantoffelbeest.

Tromgeroffel, tromgeroffel,

Ruimte voor het dier pantoffel!

    • Rudy Kousbroek