Luchtmacht wil acht grote vrachttoestellen aanschaffen

DEN HAAG, 25 jan. - Om de transportcapaciteit van het Nederlandse defensie-apparaat in de toekomst te vergroten wil de luchtmacht grotere vrachttoestellen aanschaffen.

Reeds op 3 juli vorig jaar heeft minister Ter Beek de vergroting van de transportcapaciteit als een van de voornaamste doelstellingen genoemd bij de herstructurering van de krijgsmacht. Dat deed hij in een brief aan de Kamer over de uitgangspunten van zijn defensienota.

De luchtmacht denkt aan de aanschaf van een militaire versie van de DC10 of Boeing 707. Daarnaast wordt aan Hercules transportvliegtuigen gedacht en aan kleinere vrachtvliegtuigen zoals de Britse BAE 146, een Frans toestel van Aerospatiale, een vrachttoestel van Air Italia en de Spaanse Casa CN 235. In het totaal zou het voorlopig om acht toestellen gaan. Het ministerie van Defensie wil geen mededelingen doen over de wensen van de luchtmacht omdat de defensienota nog wordt aangepast in het licht van de bezuinigingen en de ervaringen in de Golf.

Fokker toestellen F-100 en F-50 zouden niet op het lijstje van de luchtmacht voorkomen. Fokker zegt militaire versies van deze vliegtuigen te kunnen leveren. In de toestellen moeten dan grote vrachtdeuren komen en een versterkte vloer.

De huidige luchtvloot voor transport is dertig jaar oud. Bij de keuze van nieuwe vliegtuigen hangt veel af van de bezuinigingen die op Defensie moeten worden doorgevoerd. Dat geldt ook voor de aanschaf van helicopters. De defensienota werd opnieuw uitgesteld in het licht van het debat over de tussenbalans. Minister Kok van Financien wil dat op Defensie een miljard gulden extra wordt bezuinigd. De ministers Ter Beek en Van den Broek verzetten zich tegen die nieuwe bezuinigingen.