Klinkkunde

J. L. Heldring heeft niet het absolute alleenrecht op een regel, maar de hele Nederlands sprekende gemeenschap heeft recht op de regel dat onderwerp en persoonsvorm met elkaar moeten overstemmen in getal.

Overigens is het onzin te beweren dat sommige zinnen beter zouden klinken als dat niet het geval was.

Verder is semantiek niet een wetenschap, die leidt tot het begrijpen van een zin als: “Daarbij richt zij zich op de complexe verhouding tussen betekenisstructuur (met eigen wetmatigheid).” Is hier weer een voorzetsel de mist in gegaan in het bericht van H. J. Verkuyl (NRC Handelsblad, 11 januari) of is dit een mededeling uit de reeks: “Het verschil tussen een kanarie is, dat zijn ene pootje langer is.” ; sematisch onzin, grammaticaal juist en klinkt goed dus zoek het maar uit.

    • P. van Wijk