Golfoorlog dag 9

Het Europees Parlement nam in Straatsburg gisteren een resolutie aan waarin wordt gezegd dat onderhandelingen over het einde van de Golfoorlog pas kunnen beginnen als Irak is begonnen met “een volledige en ordelijke terugtrekking van zijn troepen uit Koeweit”.

De resolutie was een compromis, dat na een emotioneel debat van twee dagen werd aangenomen met 202 stemmen voor en 98 tegen. De grootste twee fracties van het parlement, de socialisten en de christen-democraten, hadden voordien intensief onderhandeld over de tekst van de resolutie. De resolutie legt alle verantwoordelijkheid van het conflict bij Saddam Hussein. Veel links-radicale leden van de socialistische fractie drongen echter sterk aan op een onmiddellijk staakt-het-vuren. “Economische sancties hebben niet voldoende kans van slagen gekregen”, aldus de Britse socialist Glenn Ford. (Reuter, AP)