Frankrijk wil relaties Israel snel verbeteren

PARIJS, 25 jan. - Frankrijk heeft een diplomatiek offensief ingezet om de betrekkingen met Israel te verbeteren. De onderlinge relaties waren al geruime tijd tamelijk koel en zijn sinds het uitbreken van de oorlog in de Golf verder onder druk komen te staan.

President Mitterrand ontving de Israelische ambassadeur in Parijs voor een lang gesprek na de Iraakse aanvallen met Scud-raketten op Tel Aviv en Haifa, die de Franse regering met kracht heeft veroordeeld. Een staatssecretaris (voor internationale culturele betrekkingen) werd naar Jeruzalem gestuurd met een boodschap van solidariteit. Een Franse parlementaire delegatie brengt op het ogenblik eveneens een bezoek aan Israel. De eerste secretaris van de socialistische partij, oud-premier Pierre Mauroy, gaat volgende week naar Jeruzalem.

De regering in Israel is al geruime tijd vol wantrouwen over het Franse streven naar een internationale vredesconferentie over de problemen in het Midden-Oosten, inclusief het Palestijnse vraagstuk. De relaties kwamen onlangs nog verder onder druk te staan door de beschuldigingen van een Israelisch parlementslid dat Franse technici zouden hebben meegewerkt aan het verhogen van de reikwijdte van de Scud-raketten, wat in Parijs wordt ontkend. De door de Sovjet-Unie geleverde Scuds hadden een reikwijdte van 350 kilometer, maar Irak heeft deze verhoogd tot circa 600 kilometer.

De Franse staatssecretaris Thierry de Beauce kwam vrijwel op hetzelfde moment in Israel aan als de Duitse minister van buitenlandse zaken, Hans Dietrich Genscher. In Duitsland worden tientallen bedrijven ervan verdacht dat zij het VN-embargo tegen Irak hebben geschonden. Frankrijk houdt zich strikt aan het embargo, terwijl inmiddels verdenkingen zijn gerezen dat Duitse technologie door Irak is toegepast om de Scuds te verbeteren.

De Franse regering is ervan overtuigd dat na afloop van de oorlog in de Golf een vredesconferentie moet worden gehouden waarop het Israelisch-Arabische conflict, de Palestijnse kwestie en de situatie in Libanon aan de orde moeten komen. Een dergelijke conferentie is voor Frankrijk tevens een mogelijkheid om verder invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

In Parijs wordt aangenomen dat Israel - in ruil voor de komst van de Amerikaanse Patriots ter verdediging tegen de Iraakse Scuds - toezeggingen van Washington heeft gevraagd, en mogelijk heeft verkregen, met betrekking tot het opzetten van een dergelijke internationale conferentie. De Franse diplomatie probeert nu na te gaan hoeveel ruimte er is voor initiatieven, gegeven het feit dat de positie van de Verenigde Staten en Israel van doorslaggevend belang is als het conflict met Irak is beeindigd.

De Britse minister van buitenlandse zaken, Douglas Hurd, besprak gisteren in Parijs met zijn Franse collega, Roland Dumas, de politieke opties na afloop van de militaire confrontatie in Koeweit en Irak. Hurd zei na afloop dat een internationale conferentie “geen oplossing maar een bruikbare techniek is”.