Einde bestuurscrisis TU Eindhoven in zicht na vertrek van rector

ROTTERDAM, 25 jan. - Door het aftreden van de Eindhovense rector magnificus prof. M. Tels, dat gisteren bekend werd, is een oplossing voor de bestuurscrisis aan de technische universiteit naderbij gekomen.

Zijn vervroegde vertrek - de benoeming gold tot 1 september - is onderdeel van een pakket maatregelen waarover de universiteitsraad maandag beslist. Dan zal ook blijken of deze vasthoudt aan het ontslag van de voorzitter van het college van bestuur, H. J. ter Heege.

De raad had op 17 december minister Ritzen (onderwijs) gevraagd zowel Tels als Ter Heege te ontslaan. Voor het vertrek van Tels stemden toen 21 van de 28 aanwezige raadsleden. Ter Heege zou volgens 18 leden moeten opstappen.

De ontslagaanvraag vormde het voorlopige sluitstuk van de 'affaire Buck'. Hoogleraar organische chemie dr. H. M. Buck kwam in april 1990 in het nieuws met een omstreden onderzoek naar een AIDS-remmer. Een onderzoekscommissie bracht een vernietigend rapport uit over de gang van zaken in Bucks faculteit (scheikundige technologie). Tels, die daar voor zijn rectoraat langdurig decaan was, had volgens de commissie essentiele fouten gemaakt. Ook het optreden van het college van bestuur liet veel te wensen over. Deze bevindingen, gevoegd bij de al enkele jaren sluimerende onvrede over het functioneren van het dagelijks bestuur, leidden op 17 december tot de ontslagaanvraag.

Als eerste reactie wilde Ritzen een commissie van goede diensten laten proberen de problemen alsnog op te lossen. College van bestuur en universiteitsraad konden het echter niet eens worden over de bezetting van die commissie. Collegevoorzitter Ter Heege en de voorzitter van de universiteitsraad, J. C. C. Stigter-Prins, hebben gezamenlijk geprobeerd uit de impasse te geraken. Zij hebben het pakket maatregelen opgesteld waarover de raad zich maandag uitspreekt. Deze behelzen voornamelijk betere procedures en verbetering van het arbeidsklimaat bij scheikundige technologie.

Het college sluit niet uit dat de directeur-beheerder van de faculteit, H. van Mierlo, van zijn functie wordt ontheven. In december weigerde het daarover te spreken. Het is waarschijnlijk dat dit voldoende is voor de raad om het vertrouwen in het college te herstellen. In de brief aan de raad meldt Ter Heege 'informele boodschappen' die daarop duiden.

Ritzen heeft dinsdag in een gesprek met Ter Heege en Tels ingestemd met de maatregelen. Hij vindt het goed dat de al eerder benoemde nieuwe rector, de wiskundige prof. dr. J. H. van Lint, op 1 februari in functie treedt. Hij stelt wel als voorwaarde dat de raad met de andere maatregelen genoegen neemt.