Discussie over tussenbalans weer vertraagd

DEN HAAG, 25 jan. - De discussie in het kabinet over de tussenbalans is opnieuw vertraagd.

Premier Lubbers heeft gisteren het kabinetsberaad over de bezuinigingsoperatie van ongeveer 17 miljard gulden voortijdig geschorst.

Toen de ministers voor het eerst sinds vorige week vrijdag weer plenair bijeen kwamen om te praten over de tussenbalans, bleken tegen de afspraak in tal van 'deelnotities' nog niet beschikbaar.

Lubbers heeft gisteren zijn collega-ministers die de stukken moesten leveren tot spoed gemaand. Hij adviseerde hen de 's middags vrijgekomen tijd te gebruiken voor het afmaken van de notities. Het gaat onder meer om de 'dossiers' defensie, sociale zekerheid en afslanking rijksoverheid.

Het Centraal Planbureau heeft de bezuinigings- en inkomens- effecten berekend van een aantal maatregelen. Bijvoorbeeld een huurverhoging van zes procent en een verhoging van het huurwaardeforfait. Deze maatregel zou het kabinet ruim twee miljard gulden opleveren.

Vanochtend vergaderde het voltallige kabinet weer plenair over de tussenbalans. Premier Lubbers en vice-premier Kok gaan vanmiddag in de 'clinch' met de afzonderlijke vakminsters. Op bezoek in het Torentje gaan onder anderen de ministers Van den Broek (buitenlandse zaken) en Ter Beek (defensie), De Vries en Ter Veld (sociale zaken), en Dales (binnenlandse zaken). Morgen is er weer een plenaire kabinetsvergadering en Lubbers en Kok streven ernaar om op een aantal hoofdlijnen concrete afspraken te maken.

Premier Lubbers streeft ernaar de besluitvorming voor half februari - dus drie weken voor de Statenverkiezingen - af te ronden. CDA-fractievoorzitter Brinkman vindt dat het kabinet moet opschieten. In de deze week verschenen 'CDA-krant' zegt hij dat de oorlog in de Golf niet als excuus mag worden gebruikt om de problemen in eigen land maar even vooruit te schuiven. Brinkman heeft er “begrip” voor dat de eerste aandacht naar het Midden-Oosten uitgaat, maar zo zegt hij “de politiek kan er niet mee volstaan met de armen over elkaar naar CNN te kijken. De financiele problemen zijn al fors en zij zullen er door een aanhoudende oorlog alleen maar forser op worden”, aldus de CDA-fractievoorzitter.

Eerder deze week riep VVD-fractievoorzitter Bolkestein het kabinet ook op vaart te zetten achter de discussie over de tussenbalans. Hierop zei vice-premier en minister van financien Kok dat wat hem betreft de besluitvorming niet snel genoeg kan worden afgerond.