Besluitkracht

Afgelopen zondag hebben enkele honderdduizenden Nederlanders vrijwillig hun huis verlaten.

Door vrieskou en mist gingen zij naar kiosk of benzinestation om een extra editie van hun krant te kopen. Die kranten waren zaterdagnacht vrijwillig gemaakt door journalisten. Ook typografen en drukkers deden vrijwillig hun werk, gestimuleerd door drie maal het normale uurloon. Ook de verspreiders deden hun plicht zonder bedreiging met een machinegeweer.

Men zou denken dat iedereen tevreden was, en dat aan de duidelijke behoefte van de krantelezers was voldaan. Want zou het niet een beetje vreemd zijn om in deze spannende tijden de winkel voor een dag te sluiten?

Maar nee, zo denkt de vakbond Druk en Papier van de FNV er niet over. Het bondsbestuur heeft aan zijn leden en aan de ondernemingsraden per brief meegedeeld dat de overwerkvergunning eenmalig was en voorlopig zal blijven. Het besluit is genomen na consultatie van een 'representatieve groep leden'. Het komende weekeinde mag er niet overgewerkt worden, en dus komen er geen extra edities.

Dat is pas besluitkracht. Wat de hoofdredacties, de typografen met hart voor hun kranten en wat de abonnees willen, doet niets ter zake. En wat eventueel gebeurt in de Golfoorlog doet er evenmin toe. Zal Israel een militaire actie ondernemen? Onderneemt Irak wanhoopsdaden of biedt Saddam Hussein een wapenstilstand aan? Het kan gebeuren, maar Shamir en Saddam doen er goed aan om eerst contact op te nemen met de bond Druk en Papier, postbus 9354 te Amsterdam.

    • Wout Woltz