Belgische politici vragen om solidariteit met geallieerden

BRUSSEL, 25 jan. - Een aantal Belgische politici, vooral uit de liberale hoek, heeft vandaag in een advertentie de bevolking opgeroepen steun te betuigen aan de geallieerde oorlogsinspanning tegen Irak.

De initiatiefnemers, onder wie een aantal liberale oud-ministers zoals Willy De Clercq, Herman De Croo, Jean Gol en Xavier de Donnea, menen dat “het belang en de eer van Belgie vereisen dat wij, ondubbelzinnig en zonder vertoon van zwakheid, deelnemen aan de inspanningen van de Geallieerde Staten”.

In de oproep wordt herinnerd aan de “jonge Britten, Amerikanen en Fransen” die in het verleden “op ons grondgebied zijn gesneuveld voor de verdediging van onze vrijheid”.

Liberale politici in Belgie hebben zich de afgelopen week zeer laatdunkend uitgelaten over de houding van de regering in kwesties die verband houden met de Golfoorlog, een houding die de voorzitter van de PVV, Guy Verhofstadt, karakteriseerde als “tweeslachtig”. Belgie, zo zei Verhofstadt, maakt zich belachelijk in het buitenland met zijn politiek om in de Golfoorlog alleen verdedigend op te treden.

In het debat over de toelating tot Belgie, vorige week, van de Palestijnse terrorist Walid Khaled had Jean Gol het er gisteren zelfs over dat de Belgische regering leek te lijden aan “politieke aids”.