Winkeliers in verzet tegen betaaltarief

ROTTERDAM, 24 JAN. Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf en in het filiaal- en grootwinkelbedrijf willen dat minister Kok (financien) de Postbank vraagt voorlopig af te zien van invoering van tarieven voor het zakelijke betalingsverkeer.

Dat blijkt uit een brief van de ondernemersorganisaties KNOV, NCOV en de Raad FGB aan Kok. De Consumentenbond deed dit verzoek al eerder.

De Postbank berekent vanaf 1 april zakelijke klanten tarieven voor bijschrijving van automatische incasso's en blauwe acceptgirokaarten. Ze wil hen hiermee dwingen tot doelmatiger gebruik van het betalingsverkeer, omdat de kosten ervan te hoog zijn opgelopen.

Tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de ondernemersorganisaties zijn onlangs afspraken gemaakt over een nadere studie naar de kosten van het betalingsverkeer. Op basis daarvan heeft op 15 mei 'breed overleg' plaats, waarin afspraken moeten worden gemaakt over efficienter betalingsverkeer.

Volgens de ondernemersorganisaties doorkruist de introductie van tarieven door de Postbank het overleg met de banken. De Postbank zelf beschouwt de tarifering als een commerciele activiteit, die buiten het kader van het overleg valt. Ze draait haar besluit niet terug.