Waarde met 4 procent gestegen tot 238 miljard gulden; Export bereikt recordhoogte

ROTTERDAM, 24 jan. - De Nederlandse uitvoer heeft in 1990 de recordhoogte van 238 miljard gulden bereikt.

Dat is 9 miljard gulden, ofwel 4 procent meer dan een jaar eerder. Voor het tweede jaar achtereen was sprake van 5 procent groei in volume.

Dat heeft staatssecretaris mr. Y. M. C. T. van Rooy (buitenlandse handel) gisteren bekendgemaakt. Hoewel ontwikkelingen in de Golf, Oost-Europa en rondom de handelsbesprekingen in het kader van de GATT een aanzienlijk effect kunnen hebben op de Nederlandse economie en de export, meent zij dat Nederland zijn exportpositie dit jaar kan handhaven.

De verladersorganisatie EVO vreest een grote terugval in de export naar het Midden-Oosten en het Verre Oosten. Naar beide regio's verscheepten Nederlandse bedrijven op jaarbasis respectievelijk voor vier miljard en tien miljard gulden. Sinds het uitbreken van de Golfcrisis in augustus is de afzet in het Midden-Oosten al met 20 tot 30 procent teruggelopen, aldus de EVO. De organisatie verwacht een zelfde daling in de export naar het Verre Oosten wegens sterk verhoogde vrachttarieven. Hogere verzekeringspremies bij doorvaart door het Suezkanaal of omvaren via de Kaap hebben zoveel invloed op de transportkosten van betrekkelijk laagwaardige Nederlandse goederen als chemicalien, papier, zuivelprodukten en andere levensmiddelen dat ze te duur worden voor het Verre Oosten, stelt de EVO.

De uitvoer naar Irak, die na het handelsembargo van de Verenigde Naties nagenoeg is weggevallen, steeg in de eerste helft van vorig jaar tot 232 miljoen gulden. Dat is bijna tweemaal zoveel als in de eerste helft van 1989, toen de waarde van de Nederlandse export naar dat land 131 miljoen gulden bedroeg. Het aandeel van voedingsmiddelen in deze exportstroom verzevenvoudigde ruimschoots, van 18 miljoen tot 129 miljoen gulden.

Pag. 13: Verschuiving export