Stadion Amsterdam

De inschrijving op aandelen in het nieuw te bouwen stadion in Amsterdam waar Ajax moet voetballen is verlengd tot vrijdag 15 maart.

Oorspronkelijk zou de inschrijving morgen zijn gesloten, maar nog niet alle aandelen zijn verkocht. Dit heeft het emissie-syndicaat onder leiding van ABN-Amro besloten. Naar verluidt is vooral de vraag naar de goedkopere D-certificaten achtergebleven. Ook zouden de onderhandelingen met de beoogde zeven hoofdsponsors, of 'founders' nog niet zijn afgerond. De Stichting Administratiekantoor Stadion Amsterdam wijst op het ongunstige emissieklimaat van de laatste tijd en de geringe neiging om te investeren. De verlenging van de inschrijvingstermijn heeft ook te maken met de onzekerheid over de bijdragen van de andere financiers. Alleen de bijdrage van de gemeente Amsterdam van 60 miljoen gulden staat vast. De bijdrage van Ajax van 20 miljoen moet komen uit de verplaatsingsvergoeding die de club van de gemeente krijgt en die binnenkort wordt vastgesteld. Rijk en provincie moeten 28 miljoen bijdragen volgens het oorspronkelijke plan. Komt dat geld er niet dan zal in het stadion geen atletiekbaan worden aangelegd. Dan moet bij de banken nog eens 65 miljoen worden geleend.