Siemens verwacht 15 pct meer omzet

MUNCHEN, 24 JAN. Het Westduitse elektronica-concern Siemens verwacht in het boekjaar '90-'91 een omzetstijging van omstreeks vijftien procent tot circa 72 miljard mark, ruim 82 miljard gulden.

Ondanks Golfoorlog, ondanks recessie in de Verenigde Staten, Groot-Brittannie en Scandinavie denkt de firma de nettowinst ten minste op het niveau van afgelopen jaren te kunnen houden. Dat zei president-directeur dr. K. H. Kaske vanmorgen in Munchen bij de presentatie van het jaarverslag over het boekjaar '89-'90 dat op 30 september is afgesloten.

Eerder had Siemens al bekendgemaakt dat de omzet in het afgelopen boekjaar met drie procent is gestegen tot 63, 1 miljard mark. Een groei van elf procent indien kerncentrales buiten beschouwing worden gelaten. De nettowinst groeide met zes procent tot 1, 67 miljard mark.

De omzetgroei die Siemens voor het lopend jaar voorziet zal voor twee derde komen uit consolidering van eerder overgenomen bedrijven, zoals het Britse Plessey en het Duitse computerbedrijf Nixdorf. Als gevolg van die inlij

PAG. 15 NIEUWSANALYSE

vingen is het personeelsbestand van Siemens in het eerste kwartaal met 33.000 gestegen tot 406.000 mensen. Waarschijnlijk komen er dit jaar nog eens circa 20.000 bij in de voormalige DDR waar het bedrijf in 1991 al drie tot vier miljard mark aan omzet hoopt te halen.

Kaske bestreed vanmorgen met grote heftigheid berichten in Duitse en Amerikaanse kranten dat Siemens “gevoelige know how” zou hebben geleverd aan Irak. Hij beriep zich op het uitgebreide controlesysteem dat de onderneming in het leven heeft geroepen om toe te zien op de naleving van exportvoorschriften en -beperkingen. Tegelijkertijd gaf hij toe dat het concern “machteloos staat” als op zichzelf onschuldige apparatuur voor andere doelen wordt gebruikt.

De omzet van de divisie defensie-elektronica is het afgelopen boekjaar met 22 procent gegroeid dank zij werk aan de Amerikaanse Patriot-luchtafweerraket. Siemens verzorgt de aanpassing van de projectielen aan specifieke wensen van de Bundeswehr.