SDU ziet af van dochterbedrijf tijdschriften

AMSTERDAM, 24 JAN. De SDU (de voormalige Staatsdrukkerij-uitgeverij) komt terug op haar plan om in Amsterdam een werkmaatschappij voor tijdschriften te vestigen.

Daarmee vervalt de optie om over enkele jaren het volledige aandelenpakket van de Hollandse Pers Unie (HPU) over te nemen.

De HPU verzorgt in opdracht van de SDU de uitgave van het grootste deel van de tijdschriften die de SDU van Openbaar Kunstbezit overnam en bezit 65 procent van het weekblad HP-De Tijd. De overige aandelen van HP-De Tijd zijn van de VNU.

SDU heeft een minderheidsaandeel van 32 procent in de HPU en een optie om de rest van de aandelen over te nemen. “Die is teruggedraaid. De SDU is niet meer geinteresseerd in volledige overname en ook niet in het bezit van minderheidsaandelen, “ aldus directeur H. van Brussel van de HPU. Van Brussel bevestigt dat de SDU van plan is de goedlopende, voormalige Openbaar Kunstbezit uitgave 'Kunstschrift' en 'Entr'act' onder te brengen in haar werkmaatschappij aan de Haagse Koninginnegracht.

Van Brussel zegt dat de HPU niet onder het vertrek van twee uitgaven zal lijden. “We hebben een managementcontract voor die tijdschriften. De resultaten drukken niet op de HPU. In de situatie van HP-De Tijd zal weinig verandering komen, “ meent hij. “Formeel heeft de SDU niets over HP-De Tijd te zeggen. Omdat ze een deel van de aandelen van ons bedrijf bezitten, en wij voor 65 procent eigenaar zijn van HP-De Tijd, hebben ze slechts een indirect aandeel in dit weekblad. Ik heb er geen bezwaar tegen als dat vervalt. Het gaat goed met HP-De Tijd. De oplage ligt op 45.000, en dat is boven de prognoses. De advertentiebezetting is beter dan die van de oude HP, de opbrengst per pagina ook. We hebben dit jaar zelfs twee nummers gehad waarin we meer advertentiepagina's hadden dan Elsevier. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.”

Bij de SDU beperkt men zich tot de mededeling dat er sprake is van een “strategische herorientatie”. “We bekijken hoe het moet, “ zegt woordvoerder A. Smaal. Hij erkent dat het voornemen geen zelfstandige werkmaatschappij voor tijdschriften in Amsterdam te vestigen, haaks staat op de plannen van een half jaar geleden. “En op die van drie jaar terug en twee jaar terug, “ meent Van Brussel. “De SDU is al drie jaar bezig het beleid te bepalen en dat is wel erg lang. Persoonlijk ben ik nogal teleurgesteld in de SDU. We hadden in de tijd dat de fusie tussen HP en De Tijd tot stand kwam, behoefte aan een grotere partner waar we iets van konden leren. Waarschijnlijk hebben we onszelf onderschat.”