Schizofrenie

Met instemming heb ik het artikel 'Schizofreen' van Ite Rumke gelezen (W en O 3 jan.) Het artikel geeft op heldere wijze voorlichting over schizofrenie en de rol van de ouders en familieleden van patienten met deze ziekte.

Een zin van het artikel beantwoordt niet aan het doel van de voorlichting. Het betreft de zin: “ De hersenen worden door elke psychotische aanval aangetast.” Deze mededeling is onjuist.

Schizofrenie is een ziekte, waarbij erfelijke en biologische factoren een belangrijke rol spelen. Aantasting van de hersenen door psychotische episoden al of niet in samenhang met medicatie is echter nog nooit aangetoond.

Gebleken is dat de zin bij een aantal patienten en ouders ten onrechte ontsteltenis heeft veroorzaakt.

Naschrift

Ook ik betreur het dat de betreffende zin in het artikel stond. Door een misverstand is de zin niet vooraf gecorrigeerd. Mijn welgemeende verontschuldigingen aan de patienten en de ouders.

Ite Rumke

    • D. H. Linszen
    • Chef de Clinique Adolescentenkliniek